www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz | www.brdy-respublica.estranky.cz

Zavírka - jehla a tajuplný val

2017-03-30 10:52:51 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Častým cílem výletů z Příbrami, Bohutína či Lázu bývá Pilský rybník. Z jeho jižních břehů se zvedá nápadný vrchol zvaný Zavírka (720 m). Poměrně příkrý svah přechází do náhorní roviny, z jejíhož západního okraje vystupuje nápadné skalisko ve tvaru jehly či ostrého břitu. V jihovýchodní části nalezneme zbytky rozsáhlého polokruhového valu.

Foto

Brdy. Jehla, skalisko v západní části náhorního roviny navrchu Zavírka (720 m).
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Západní svah Zavírky navazuje hřebenem na jednu z brdských osmistovek Brdce (839 m) a tím se vlastně odděluje údolí vodárenské nádrže Pilské od vodárenské nádrže Lázské. Cesta kolem takzvaných struh, vodního díla spojujícího obě nádrže, bývala už za dob Rakouska-Uherska cílem četných výletů. Kolem roku 1890 dokonce fungovala již jako značená turistická trasa. Dnes struhy, které byly původně součástí rozsáhlého vodního systému, již svoji původní funkci neplní a nalezneme zde jen jejich torzo.

Podle některých pramenů bylo na vrcholu Zavírky kdysi hradiště. To by mohly prokazovat zbytky mohutného polokruhového kamenného valu. Ten najdeme v jihovýchodní části náhorní roviny. Val je na jihu prolomen lesní cestou, podobně je tomu na východě. Tím došlo k jeho značnému poškození. Ve východní části jsou ale zbytky valu zachovalejší a ukazují, jak bylo toto dílo mohutné.

Na Zavírku nevede značená cesta. Na vrchol se můžeme vydat od Pilského rybníku, tedy ze severní strany, volným lesem. Lesní cesty vedou k vrcholu převážně z jižní strany. Náhorní mýtina je přehledná, takže jehlu i val najdeme poměrně snadno.


Brdy. Pohled na Zavírku od hráze Pilského rybníka.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Mapa 1:10000 (zdroj ČÚZK), na které je dobře vidět na západ od vrcholu zavírská "jehla", na jihovýchodě je vyznačen polokruhový val, jako velké písmenu "U". Už z mapy je patrné, jak je tento "val" rozsáhlý. Nachází se nad prudkými srázy, což by mohlo svědčit o jeho obranné funkci.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Zavírka (někdy zvaná jako Závirka). Skalisko "jehla" z této jižní strany vypadá spíše jako ostrý břit. Skála je poskládaná z velkých, na sobě ležících bloků.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Zbytky valu či obranné stěny na Zavírce. Ve východní části jsou zbytky celkem autentické, nepoškozené pozdějšími zásahy.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy. Zbytky valu či obranné stěny na Zavírce. Původní stavba vytvářela velký oblouk nad jižními a východními srázy Zavírky.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Karel Vloženo: 2017-03-30 11:37:20 IP: 193.179.186.***
Pouze doplním tento zajímavý článek o informaci, že Zavírka figuruje na seznamu archeologických jevů, které eviduje Národní památkový ústav v Praze.

Jiří Jiroušek - www.nebeske.cz - Střední Brdy
Nádherné fotografie Brd z motorového paraglidu

Life Gym Příbram
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka