www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz | www.brdy-respublica.estranky.cz

Zákaz vjezdu a setrvání motorových vozidel v CHKO Brdy - normální je do lesa autem nejezdit!

2017-07-03 09:21:00 | Mgr. Bohumil Fišer ©

V celé České republice platí zákaz vjezdu do lesa na účelové komunikace a tak většinou při návštěvě odložíme své vozy na odstavné ploše a dál do lesa autem nepokračujeme. Na houby či výlet pokračujeme pěšmo nebo na kole.

Foto

S přechodem VÚ Brdy na CHKO se Brdy postupně otevírají návštěvníkům a tak bychom se měli rozhodnout, zda chceme, aby do Brd jezdila část lidí na houby či borůvky a zkracovali si tudy cestu autem nebo se z Brd stal ráj cyklistů, pěších a nerušených živočichů.
(Foto Mgr. Bohumil Fišer ©)

Když narazíme v lese na vozidlo Povodí nebo lesáků či hasičů, divné nám to nepřijde a nepožadujeme, aby jezdili na koni nebo chodili pěšky. Až na několik neukázněných čtyřkolkářů a motorkářů jsem se ani jinde po republice nesetkal s nějak velkým zájmem o vjezd do lesa, a to včetně Třemšínských Brd, které jsou dnes součástí CHKO Brdy.

V bývalém VÚ Brdy byly podobně jako v Třemšínských Brdech všechny komunikace účelové (neveřejné). S vyhlášením CHKO Brdy se najednou spustila lavina diskusí o zákazu vjezdu do bývalého VÚ Brdy, možných povolení pro někoho nebo vyhrazení některých komunikací pro všechny. Co se stalo? Žádná komunikace ani v Třemšínských Brdech ani v bývalém VÚ Brdy nebyla převedena z účelových komunikací na veřejné a tak platí stejná pravidla, jako v jiném lese a jako platila před vyhlášením CHKO Brdy.

Jednu z příčin vidím v pocitu, že se bývalý VÚ Brdy otevřel lidem a tak se tam všichni pojďme podívat a protože je to všude daleko, tak pojeďme autem. Druhou příčinou je fakt, že v roce 2015 bylo vydáno cca 4000 aktivních povolenek k vjezdu do dnes již bývalého VÚ Brdy a ty s vyhlášením CHKO Brdy přestaly platit. Bývalí vlastníci povolenek přemýšlí, jak se teď rychle dostat pro houby (na houby to přitom jde i bez auta) nebo jak si zkrátit cestu přes les, když jsem za vojáků jezdit mohl.

Proč dodržovat zákaz vjezdu a setrvání motorových vozidel v CHKO Brdy?
S přechodem VÚ Brdy na CHKO se Brdy postupně otevírají návštěvníkům a tak bychom se měli rozhodnout, zda chceme, aby do Brd jezdila část lidí na houby či borůvky a zkracovali si tudy cestu autem nebo se z Brd stal ráj cyklistů, pěších a nerušených živočichů.

Většina cest v CHKO Brdy ani nesplňuje požadavky na veřejné komunikace. Cesty jsou často úzké nebo plné výmolů. Při setkání i osobního vozu s kočárkem či menší skupinou cyklistů musí obě strany téměř zastavit, aby se mohly vyhnout – např. cyklotrasa z Tění na Zaječov nebo z Míšova na Padrťské rybníky. Další část komunikací je šotolinová, kde je použit materiál z místního kamene – pro Brdy typické červené cesty, kde když projede osobní vůz po pár dnech bez deště, zvedne se prašná mlha – např. Dřevěnka nebo Vartecká. Myslím, že cyklista šlapající hodinu do táhlého kopce se po průjezdu vozidla nadýchne a příště už do Brd nepřijede.

Myslím, že cyklista šlapající hodinu do táhlého kopce se po průjezdu vozidla nadýchne a příště už do Brd nepřijede.
(Foto Mgr. Bohumil Fišer ©)


Zákaz se vztahuje na všechny, nicméně už zákon o ochraně přírody a krajiny zcela správně pamatuje na nutné vjezdy motorových vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu. Většina těchto oprávněných vjezdů pak v realitě připadá na pracovní dny v týdnu, kdy je návštěvnost v CHKO Brdy minimální.

Pokud jde o ostatní, tak ze zákazu je možné udělit výjimku konkrétnímu žadateli, kdy zákaz v místě trvá pro ostatní, nebo je možné udělit opět konkrétnímu žadateli souhlas s vyhrazením místa, na kterém pak zákaz neplatí. Vlastní provedení (vyznačení) vyhrazení je pak na žadateli, kterému byl souhlas udělen. Výjimky se zpravidla užívají na konkrétní akce, kratší období nebo díky oprávněnosti činnosti například správcům vodních toků, ČEZu apod. v případech, kde jiný veřejný zájem převyšuje nebo je na stejné úrovni jako zájem ochrany přírody. Vyhrazení se zpravidla užívá pro konkrétní místa, kde je činnost vyhodnocena tak, že nemá škodlivý účinek, a zpravidla se tak děje na delší časový úsek. Vyhrazení pak ruší zákaz pro všechny a žadateli "pouze" určuje podmínky, za kterých může žadatel vyhrazení provést (označení místa, zajištění bezpečnosti uživatelů, zneškodňování odpadků apod.). Udělení výjimky nebo souhlasu s vyhrazením probíhá oboje ve standardním správním řízení, na jehož konci je rozhodnutí. Ani jedno rozhodnutí nenahrazuje souhlas vlastníka dotčených pozemků a ani nenahrazuje rozhodnutí učiněná dle ostatních zákonů – povolení vlastníka podle lesního zákona.

Jednou z hlavních hodnot CHKO Brdy je fakt, že přestože je většina území protkána hustou sítí lesních účelových komunikací, není na ně možné vjíždět motorovými vozidly. Brdy se tak mohou stát rájem pro pěší i cyklisty a i pro živočichy, neboť jsou všichni velmi málo rušeni hlukem a emisemi z provozu motorových vozidel oproti zbytku ČR. Jen si srovnejte hladinu hluku v běžném příměstském lese a někde uvnitř CHKO Brdy.

Mgr. Bohumil Fišer,
vedoucí Správy CHKO BrdyMgr. Bohumil Fišer ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Jan Vloženo: 2017-07-12 13:29:03 IP: 193.200.150.***
ano!
Autor:Bohumil Fišer Vloženo: 2017-07-11 11:03:50 IP: 193.179.186.***
Dobrý den pane Mácho, o žádnou diskriminaci invalidů se nejedná. Některé subjekty diskutují s AOPK ČR přijatelné možnosti, jak invalidy, lidi pohybově slabší či děti dopravit i na zajímavá místa uvnitř CHKO Brdy. Jakýkoliv soukromý zájem o vjezd motorového vozidla do CHKO Brdy není sám o sobě důvodem pro udělení výjimky. Co se týká vaší žádosti, zřejmě hovoříte o el. systému vlastníka pozemků, tj. VLS a k tomu Vám nejsem schopen blíže nic říci.
Autor:Bohumil Fišer Vloženo: 2017-07-11 10:50:49 IP: 193.179.186.***
Dobrý den pane Turku, zákony samozřejmě platí pro všechny. CHKO Brdy má 345 km2 a je protkáno množstvím účelových lesních komunikací. Přes fakt, že Policii ČR, která byla posílena o 15 lidí právě pro oblast CHKO Brdy při jejím vyhlášení, se daří provádět kontrolní činnost velmi dobře a patří jí za to velký dík, není v jejich silách eliminovat všechny nelegální vjezdy, zvlášť když pro některé lidi je výše pokuty jen jako zaplacení "vstupného". Velmi uvítáme, pokud i všichni návštěvníci, kteří nechtějí nelegální vjezdy v CHKO Brdy, pomůžou a to právě tím, že pořídí fotografii vozidel, které nemají viditelně umístěné oprávnění k vjezdu, kde ideálně bude vidět registrační značka vozu a místo, kde bylo spatřeno a zašlou fotografii s identifikací místa a času na místní Policii ČR.
Autor:Václav Mácha Vloženo: 2017-07-04 11:00:44 IP: 176.98.110.***
Zdravím, a co invalidé? Na podanou žádost jak písemnou(doporučeně), tak elektronickou nikdo nereaguje a jsem v režimu "běží řízení" už druhý rok. Pěšky to jde kousíček, na kole vůbec. Diskriminace? To snad ne. Hezký dem V.Mácha
Autor:Milan Turek Vloženo: 2017-07-03 10:43:05 IP: 90.181.147.***
Dobrý den pane Fišere. Moc hezký a vše vypovídající článek, jen tak dál. Mám jeden dotaz, jako častý návštěvník Brd dost často vidím auta na Brdech, tam kdy by jezdit neměla.Nemyslím auta lesáků, armády apod. Co s tím? Má se pořizovat fotodokumentace a tu k Vám posílat? Je mi z té situace dost nedobře, copak zákony a vyhlášky platí jen pro lidi kteří je respektují?
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka