www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz | www.brdy-respublica.estranky.cz

VLS zahájily jarní úklid Brd

2017-03-10 09:53:43 | VLS, Jan Sotona ©

Vojenské lesy a statky odstranily černou skládku pneumatik na bývalé dopadové ploše Jordán v CHKO Brdy. Celkem byla z prostoru odvezena tři nákladní auta pneumatik.

Foto

Bývalá cílová plocha Jordán, pohled od Dlouhého vrchu.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Ustupující zima odhalila černou skládku, která se nacházela na pozemku v majetku VLS ČR, s.p., v pyrotechnicky neasanované části dopadové plochy, tedy v místech, kde platí přísný zákaz vstupu. Jednalo se zřejmě o pozůstatek činnosti AČR, pravděpodobně zbytky cílů letecké střelnice.

„Odstraňování pozůstatků po činnosti Armády ČR řešíme v koordinaci s CHKO a pyrotechnickou očistou území,“ vysvětlil ředitel divize VLS Hořovice Petr Švadlena.

Na úklidu skládky se vedle lesníků Vojenských lesů a statků podíleli také příslušníci XIII. dělostřeleckého pluku v Jincích. Pneumatikami společně naplnily tři nákladní vozy Tatra. Při asanaci byla navíc zjištěna další černá skládka, kterou VLS s Armádou ČR odstraní v nejbližší době.„Vítáme všechny snahy a podněty k úklidu odpadu a asanaci případných černých skládek v CHKO Brdy. VLS jsou připraveny ke spolupráci a řešení podnětů od návštěvníků, je ovšem nezbytné v současnosti tyto snahy směřovat do volně přístupných částí bývalého vojenského újezdu v Brdech. V místech, kde probíhá pyrotechnická očista, je úklid z bezpečnostních důvodů problematický. Navíc, do pyrotechnicky neasanovaných ploch a ploch, využívaných AČR k výcviku, není možné vstupovat,“ připomněl Petr Švadlena.

Prioritní odstranění černých skládek na základě podnětů veřejnosti je strategie státního podniku, kterou se VLS snaží vycházet vstříc veřejnosti v nově otevřených bývalých vojenských lokalitách. Současně ale varují před zakládáním takových skládek, kdy v případě zjištění takové činnosti hrozí velmi vysoké pokuty a další postihy.

V Brdech v jarních měsících podnik provede, spolu s jinými aktivitami, například mimořádný úklid turisticky nejfrekventovanějších lesních cest od zimního posypového materiálu. Ten je plánován před hlavní turistickou sezónu, kdy již nebude hrozit riziko sněhových přeháněk.VLS, Jan Sotona ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Pozorovatel Vloženo: 2017-03-14 03:53:06 IP: 176.98.110.***
Problémem anonymů není jen zbabělost se podepsat a přihlásit k vlastnímu názoru, ale také, že je ostatní většinou neberou vážně. Jakou váhu mohou mít názory a informace někoho, kdo se ani neodváží je podepřít svým jménem? Ten problém máme oba, Libore. Ale já tu jen uvádím názor obyčejného řadového občana, jakých jsou stovky, na nějakou věc. Není důležité, zda to řekl Petr nebo Pavel, ale to, že tak to někdo, kdokoli, vidí. Vy se Libore snažíte nám tady vnucovat nějaké informace a hlavně způsob, jak je máme vnímat a chápat, a nemáte ani dost odvahy k tomu, abyste se za ně postavil. Asi dobře víte proč. A tím jste ještě víc nedůvěryhodný a směšný, než já. Protože já nikomu nic nevnucuji.
Autor:Libor Vloženo: 2017-03-13 08:26:27 IP: 193.179.186.***
Já se musím přiznat Pozorovateli, že až do vašeho příspěvku jsem byl přesvědčen, že očista újezdu po 90 letém výcviku armády probíhá podle schváleného harmonogramu a má svá pravidla. To že se újezd čistí na základě požadavků veřejnosti, která řídí kroky armády a VLS jsem skutečně nevěděl. Nezbývá mi nic jiného, než se před Vámi sklonit a s hanbou opustit tuto diskuzi. Nechte mi prosím v redakci kontakt, nabídnu vám štedrý honorář za to, že mi vysvetlíte, jak to v Brdech chodí.
Autor:Pozorovatel Vloženo: 2017-03-13 07:51:55 IP: 176.98.110.***
Je mi dost jedno, co kde hlásá pan Čámský nebo Objev Brdy. Pan Libor si hraje na odborníka, který do toho dokonale vidí a vypisuje tu, komu co patří. Nikde jsem si nevšiml, že by to někdo zpochybňoval. Stát, potažmo MO je vlastníkem pozemků a jejich správu, výkon práv vyplývajících z jejich vlastnictví, svěřil VLS. Na VLS je, aby se o ty pozemky řádně starala. Nikdo neříká, že jsou ty pozemky armády, ale že tam ten nepořádek udělala ona. Je dobrým zvykem, že každý si sám po sobě uklízí. Jakým způsobem si to vyřeší mezi sebou VLS a AČR je jedno. Hlavně, když ten nepořádek zmizí. Zatím to bylo tak, že se k tomu rozhoupali až když se na to začalo hlasitě upozorňovat. Až to budou dělat automaticky a přestanou se tvářit, jakoby dělali něco navíc, tak bude čas na to jim poděkovat a ocenit jejich odpovědný přístup. Zatím těch důvodů k tomu moc nebylo. Pan Libor si tu asi léčí nějaké své osobní antipatie, ale nevím, proč to tahá sem.To je skoro jako nějaká nemoc.
Autor:Libor Vloženo: 2017-03-12 09:15:54 IP: 89.102.187.***
Včera jsem si trošku prošel sociální sítě a opravdu žasnu, jaké nesmysly hlásá do světa JUDr. Čámský nebo částečně lidi z portálu Objev Brdy. Pro vysvětlenou - pozemky a stavby v bývalém vojenském újezdu vlastní většinou ministerstvo obrany prostřednictvím svých organizačních složek, tedy VLS a Agentury nakládání s nemovitým nebo movitým majetkem (bývalá VUSS). Pak něco vlastní Lesy ČR, Colloredo Mannsfeldové a několik fyzických osob. Z pohledu MO to je rozděleno tak, že lesy spravují VLS, plochy pro vojenský výcvik AHNM. Armáda jako taková (brigáda v Jincích, později pluk)nikdy nebyla a není vlastníkem, ale pouze uživatelem. K převodu některých pozemků AHNM, např. dopadových ploch na VLS došlo až ke konci roku 2015, v nesanovaném stavu, tedy s veškerou pyrotechnickou zátěží, vraky aut (zpravidla "odložené autovraky" byly použity jako terče k výcviku) nebo terči, což je i případ pneumatik, které k ničemu jinému nesloužily. Pak jsou tady i různé roztroušené stavby, jako např. triangulační věž na Koruně atd. Řada staveb byla již odstraněna v letech 2011 až 2014 tam, kde to nebrzdil pyrotechnický průzkum. Proces očisty újezdu se začal naplňovat ihned po zveřejnění tzv. Bílé knihy. Stručně řečeno, újezd se čistí již od roku 2011 a zbytek bude dokončen s koncem pyrotechnické sanace, protože tento režim je závazný i pro VLS. Momentálně se budou čistit vojenské plochy, v návaznosti na pyrotechnickou sanaci. Proto je potřeba ocenit snahu VLS ve smyslu očištění těchto ploch od prvků, které sloužily pro výcvik AČR a s kterými oni nemají nic společného. Mimochodem, pneumatiky na Jordánu odstranily vojáci z Jinců, kteří jediný mohou oficiálně vstoupit do dopadových ploch. Tím chci říci, že proces očisty VÚ neustále probíhá a bude dokončen, ovšem k obrovské finanční a personální zátěži bude úspěchem, když se to z větší části povede do konce roku 2017. Nesmyslné štěkání a lži JUDr. Čámského a expertů z Objev Brdy svědčí pouze o jejich hluboké neznalosti problematiky. Ve svém důsledku jsou to právě oni, kteří devalvují vztahy mezi městem Příbram a podbrdskými obcemi, VLS a dalšími subjekty.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-03-11 10:55:29 IP: 176.98.110.***
Shodou okolností jsem dal asi před dvěma dny dotaz na VLS k problematice úklidu zbytků konstrukce na Koruně. Tiskový mluvčí VLS mne ujistil, že "...práce jsou prováděny v koordinaci s pyrotechnickou asanací a tím pádem i asanace vrcholu Koruna bude provedena dříve, než bude tento prostor zpřístupněn veřejnosti. Části stavby i materiál jsou pozůstatkem vojenského využívání Brd, takže za řešení jeho sanace přebíráme plnou zodpovědnost. Situace na tomto místě však nevyžaduje mimořádné opatření mimo rámec pyrotechnické asanace, protože konstrukce je stržena na zemi a v místě nehrozí akutní nebezpečí. Přesné datum řešení jsme s armádními pyrotechniky zatím nestanovili, ale buďte ujištěn, že to bude před otevřením lokality...". Jelikož vrchol Koruny rozhodně patří, i historicky, k těm nejzajímavějším lokalitám, jsem rád, že se k tomuto problému VLS staví zodpovědně a vstřícně.
Autor:Libor Vloženo: 2017-03-10 20:13:41 IP: 89.102.187.***
Pardon za předchozí nulový příspěvek, příliš nešikovná ruka. Ale když už se stalo ..... jako odpověď pro pana Pozorovatele to bohatě stačí.
Autor:Libor Vloženo: 2017-03-10 20:05:42 IP: 89.102.187.***
Autor:Pozorovatel Vloženo: 2017-03-10 17:03:47 IP: 176.98.110.***
Myslím, pane Libore, že nemluvíte pravdu. Každý ale má jistě právo na to říkat si a psát co chce. Třeba i lhát nebo vypouštět do světa polopravdy. Jako vy. Je dost těch, co vám to žerou. Ale je jich stále méně.
Autor:Libor Vloženo: 2017-03-10 14:03:30 IP: 193.179.186.***
Pneumatiky se nacházejí na dopadových plochách, v ochranném pásmu posádkového cvičiště. Dopadové plochy mohou být v budoucnu potenciálně využity k výcviku AČR. Z toho důvodu se tam mimo jiné neprovede pyrotechnická sanace a bude a je tam tvalý zákaz vstupu. Takže z pohledu jak VLS, tak i AČR se skutečně jedná o dobrou vůli a snaze v rozumné míře vyjít vstříc požadavkům veřejnosti, protože ty pneumatiky tam mohly s klidem zůstat. Nakonec, místní zmije by vám mohly vyprávět, jak se jim tam v letních měsících daří. Zřícená ocelová konstrukce na Koruně (z technického hlediska obyčjná konstrukce z lešenářských trubek) zcela jistě Pozorovateli v rámci termínu pyrotechnické sanace území zmizí, to už bylo dávno oficiálně deklarováno. Sledujte bedlivěji oficiální zprávy, než uplakaný facebok o Brdech. Ušetříte si tím ukroucený krk.
Autor:Pozorovatel Vloženo: 2017-03-10 11:07:57 IP: 176.98.110.***
To je výborná zpráva. Uklízet po sobě je samozřejmost, stejně jako nedělat nikde zbytečný svinčík. Vypadá to, že to začínají chápat i na VLS a v AČR. Kdoví, třeba si vzpomenou i na to, že na Koruně se jim válí už skoro rok odstřelená železná konstrukce. Pokud ji odklidí, očekávám, že všichni budou zase jančit blahem nad zábleskem odpovědnosti, tak jako se to nyní hemží palci nahoru na facebooku. Omlouvám se za ironii, ale trochu nad tím kroutím hlavou. Také nevydávám žádné tiskové zprávy o tom, že jsem si z výletu do Brd přinesl zpět prázdný pytlík od svačiny, co jsem tam měl sebou, a dokonce ještě pár dalších odpadků, které tam nechali jiní.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka