www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Tři Trubky, lovecký zámeček v Brdech

2017-08-16 10:50:32 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Kolem roku 1880 se Jeroným Colloredo-Mansfeld rozhodl vystavět ve svých lesích lovecký zámeček. Povolán byl uznávaný rakouský architekt a urbanista Camillo Sitte (autor urbanistických plánů Děčína, Liberce, Teplic, Olomouce), a tak vznikla půvabná romantická stavba, která byla šťastně umístěna nedaleko soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka.

Foto

Lovecký zámeček Tři Trubky nechal kolem roku 1880 postavit Jeroným Colloredo-Mansfeld ve stylu romantického historismu. Roku 2014 prohlášen kulturní památkou.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Stavbu, navrženou v duchu romantického historismu, provedla vídeňská firma. Zámeček byl vybaven loveckými trofejemi, malbami a rytinami s loveckými výjevy, měl vlastní vodárnu a vodní elektrárnu. Kolem byl zřízen lesní přírodní park s exotickými dřevinami. To je ještě patrné na historických pohlednicích.

Jeroným Colloredo-Mansfeld patrně netušil, kam se otočí vrtkavé kolo dějin a kdo bude později jeho zámeček obývat. V třicátých letech zde například krátce pobyl president Tomáš Garrigue Masaryk, později jeho nástupce Edvard Beneš. Za německé okupace zde několik let bydlel polní maršál Walter von Brauchitsch. Po roce 1948 zámeček sloužil k ubytování několika generálů a komunistických pohlavárů. To bylo zřejmě důvodem, proč jej nepostihl nelítostný osud mnohých brdských obcí, mysliven a hájoven, jež nechala armáda ve vojenském prostoru zdemolovat.Kolem roku 1980 ještě prošel zámeček rekonstrukcí podle projektu architekta Chvojky z Vojenského projekčního ústavu (vytápění, vodovod, výbava interiérů, oprava zděných částí, přístavby kolem zámečku atd.), takže dnes nevidíme zámeček ve zcela původní podobě. V roce 2014 byl zámeček s přilehlými pozemky včetně vodní elektrárny prohlášen kulturní památkou, což zajišťuje ochranu areálu z hlediska památkové péče.

V současnosti, po zrušení vojenského újezdu a zřízení CHKO Brdy, plánují Vojenské lesy a statky po létech zámeček zpřístupnit veřejnosti a zřídit v něm expozici "Dům přírody". Je totiž škoda cestou padrťským údolím míjet překrásný lovecký zámeček a dívat se na něj jen přes plot. Kdo měl možnost vstoupit, potvrdí, že zajímavé interiéry, zejména velký representativní sál, opravdu stojí za zhlédnutí.

Na lovecký zámeček se nejspíš vypravíme přímo ze Strašic, podél Padrťského potoka (Klabavy). Od jihovýchodního okraje obce, kde je také parkoviště, to máme jen asi 2,5 km. K zámečku můžeme vyrazit také od Padrťských rybníků, například po lesní cestě Josefka. Od Dolejšího Padrťského rybníka je to asi 7 km. Nadneseně lze říci, že kdo neviděl Tok, Jordán, Padrťské rybníky, Valdek nebo Třítrubecký zámeček, v Brdech jakoby nebyl.


Prvorepubliková pohlednice.
(Foto archiv)
V okolí zámečku jsou ještě vidět pozůstatky původního přírodního parku se vzácnými dřevinami.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Nedaleká vodní elektrárna (rekonstruováno) při soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-08-16 15:15:51 IP: 89.102.190.***
Doplnil bych, že zámeček se stal majetkem Československé republiky v souvislosti se vznikem dělostřelecké střelnice v Brdech kolem roku 1926 a z toho je patrné, že knížecí rod Colloredo Mannsfeldů ho vlastnil poměrně krátkou dobu. Veškerý interiér byl přemístěn na zámek v Dobříši, nebyl tedy součástí prodeje československému státu a proto bohužel z původního interiéru nenajdeme na zámečku v podstatě nic. Za zmínku stojí vybavení koupelen ve funkcionalistickém stylu. Zámek prošel řadou přestaveb, nejméně vhodná byla asi přestavba koníren na ubytovací kapacity. Co se týče demolic v Brdech, první vlna začala právě se zřízením dělostřelecké střelnice, kdy byla řada hájoven demontována a přemístěna nebo jednoduše srovnána se zemí Po roce 1949, v souvislosti s rozšířením území na vojenský újezd došlo ke druhé vlně vystěhování obyvatel a demolici obcí a dalších hájoven a staveb.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka