www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz | www.brdy-respublica.estranky.cz

Příběh jednokvítku a zákaz rozdělávání ohně v CHKO Brdy

2017-06-18 11:08:17 | Mgr. Bohumil Fišer ©

Bohumil Fišer, vedoucí Správy CHKO Brdy, na příběhu jednokvítku velekvětého názorně ukazuje, jaká nebezpečí mohou například hrozit při zakládání ohnišť v CHKO Brdy. Umíme se v přírodě chovat tak, abychom jí neublížili?

Jednokvítek velekvětý

Představuji vám zvláště chráněný druh jednokvítek velekvětý, který je v CHKO Brdy znám z jediné lokality a dokládá vedle dřípatky horské a datlíka tříprstého horský charakter Brd.

Jednokvítek je rozšířen po celé Evropě mimo její západní část, v Asii především na Sibiři a v Číně, vyskytuje se také v Severní Americe. U nás roste velmi roztroušeně ve středních a především ve vyšších až horských polohách. Biotopem jsou zastíněné, hlavně vlhké, často mechaté lesní okraje, především jehličnatých lesů vyšších poloh. Kvete od května do července.

Patří mezi naše kriticky ohrožené druhy a zákon jej chrání v kategorii silně ohrožených. Přesto, že místo výskytu jednokvítku na břehu potoka v závětří je z pohledu požární bezpečnosti ideální, založení ohniště na jaře 2016 zničilo většinu jediné známé populace v CHKO Brdy.

Jednokvítek velekvětý.
(Foto Karel Žák)V jarních měsících rostlinky teprve klíčí a nejsou vidět, takže ani opravdový znalec přírody, který by jednokvítek poznal, by tomu nevhodnému výběru nezabránil. V loňském roce přežilo 19 jedinců. Je otázkou, zda se z tohoto zásahu přítomná populace ještě zvládne zotavit.
Proč dodržovat zákaz rozdělávání ohně v CHKO Brdy

Příběh jednokvítku nám na reálné situaci z CHKO Brdy ukazuje, proč je třeba zákaz rozdělávání ohně v CHKO dodržovat. S přechodem VÚ Brdy na CHKO se Brdy postupně otevírají návštěvníkům. Se vzrůstajícím počtem návštěvníků přibývá i těch, kteří se neumí v přírodě chovat a jsou schopni rozdělat oheň i za nevhodných podmínek (sucho, větrno) a na zcela nevhodném místě (otevřené místo, na hrabance, s množstvím hořlavé suché biomasy kolem) a jsou schopni ohniště opustit nedostatečně uhašené či vůbec neuhašené.

Od vyhlášení CHKO Brdy je právě vznik nových ohnišť asi nejzásadnějším negativním důsledkem zvýšené návštěvnosti území. Na některých lokalitách je i více než deset nově vzniklých ohnišť, a to i po několika metrech, například na Třemšíně nebo na Třemošné.

Nově vznikající ohniště pracovníci AOPK ČR pravidelně likvidují. Díky tomu, že CHKO Brdy je velké území bez "civilizace", případně vzniklý požár může být odhalen až po jeho značném rozšíření a navíc od nahlášení požáru k jeho účinnému hašení může uběhnout až 6 hodin (výsledek hasičského cvičení z roku 2016). Při případném požáru ani blízkost studánky nepomůže.

2.4.2016. Ohniště (navíc neupravené a neuklizené) pod Bílou skálou nedaleko Lázského rybníka.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment)


Zákaz se vztahuje na všechny, tj. i na vlastníky a uživatele pozemků. Ze zákazu je možno udělit výjimku nebo ohniště vyhradit se souhlasem AOPK ČR, Správy CHKO Brdy.

Udělení výjimek pro rozdělávání ohně, například v rámci hromadných akcí nebo táborů, může být za přesně stanovených podmínek a na určité lokalitě vyhodnoceno jako přijatelné riziko, kdy provozovatelem je konkrétní organizátor akce a ten je odpovědný za bezpečné rozdělání a uhašení ohně.

Avšak pokud bychom přistoupili k vyhrazení povolených ohnišť, jejich uživatelem by se stal prakticky kdokoliv z návštěvníků. Proto by se dohledatelnost viníka případně způsobené škody snížila. I mne mrzí, že si v CHKO Brdy nemohu udělat buřty. Bohužel je stále ještě mnoho návštěvníků CHKO, kteří se chovají nevhodně, proto je zákaz rozdělávání ohně stále potřebný.Mgr. Bohumil Fišer ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-06-24 18:26:07 IP: 176.98.110.***
Po svém návratu z Brd zjišťuji, že diskuse pod pěkným článkem Mgr. Fišera je plná osobního napadání, zejména vzájemného osočování pánů Pavla a Karla. Posláním serveru turistika-brdy.cz není dělat arbitra osobních sporů. Sever pojednává zejména o krásách brdské přírody a o tom, jak by se zde měl návštěvník chovat, aby z ní měl prospěch (zdravotní, estetický, vlastivědný, psychologický atd.) a přitom jí neublížil. Tuto diskusi uzavírám s opakovanou a opravdu naléhavou žádostí, aby pánové Pavel a Karel, zejména na stránkách tohoto serveru ale i jinde, svých osobních sporů zanechali a napříště nepřekračovali, a to čímkoli, hranici debaty odborné, věcné, naukové, vysvětlující, která by mohla být pro čtenáře tohoto serveru přínosná.
Autor:Fanda Vloženo: 2017-06-24 16:40:44 IP: 85.17.24.***
mgr.Fiser je zcela mimo
Autor:pavel Vloženo: 2017-06-24 10:23:32 IP: 176.98.110.***
Karle - pro pořádek: Vybíral jsem z řady úkolů stanovených pro Správu CHKO Brdy v plánu péče. To je vaše starost a povinnost, ne moje. Ale jako občan se mám právo o to zajímat. Proč bych měl obcházet úřady - to je na vás. Od toho tam jste. Budeš si muset zvyknout, že pod kontrolou veřejnosti budete stále víc. Vždyť vás za to ze svých daní taky platí. Aktualizuj si informace, než začneš pomlouvat. Ty naštěstí o mých právech nerozhoduješ, ale jako státní úředník jsi mj. i mým zaměstnancem (ne, že bych z toho byl kdovíjak nadšený). :D
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-06-24 09:30:21 IP: 89.102.187.***
Ano ano, opět návrat k tradiční rétorice, bohatý text, nulový obsah. Pavle, poslední komentář, pak ti nechám právo posledního slova, už je to stejně selanka. Nikdo ti nebrání, aby jsi pro Brdy něco udělal. Nikdo ti nebrání, aby jsi podal podání, návrh, řešení. Navážu na pana Fišera. Přestaň mlátit slámu, poučovat na sociálních sítí, schovávat se za někoho nebo urážet lidi pomocí nicků, za které se schováváš hlavně na faceboku. Prostě začni něco dělat, víš moc dobře, že z žádného úřadu tě nikdo nemůže tzv. vyhodit. Nikdo ti nebrání, aby jsi se obrátil na příslušný úřad s jakoukoliv žádostí. Jenom pro upřesnění, z tvých bohatých příspěvků, které podsouváš na sociálních sítí, tě upozorňuji na toto. Jestli chceš řešit vodní režim, musíš se především obrátit na příslušný vodoprávní úřad. Účelové komunikace spadají do kompetence silničních úřadů, lesní hospodářství pod příslušný lesní úřad, terénní úpravy pod příslušný stavební úřad atd. Chceš mít v Brdech vyhrazené ohniště? Brání ti někdo v tom, aby jsi požádal vlastníka a příslušný úřad? To samé platí pro běžkařské tratě. Prostě, přestaň se utápět v teoriích a radách, přestaň poučovat co mají dělat ostatní a začni něco dělat. A kdyby jsi náhodou nevěděl, na koho se máš obrátit nebo jsi potřeboval poradit, nelam si s tím hlavu. Každý úřad má své webové stránky, kam můžeš napsat nebo zavolat. A kdyby jsi snad podal žádost na špatné místo, také se nic neděje. Správní řád na to má příslušné ustanovení - postoupení pro nepříslušnost. To znamená, že to neodkladně pošle tam, kam to patří. Tak vidíš Pavle, jak je to jednoduché. Stačí opustit prostředí poeticko literárního kroužku v Bránickém sklípku a začít pracovat. Až začneš pracovat, můžeš si získat respekt a uznání. Jinak to nejde.
Autor:pavel Vloženo: 2017-06-24 06:26:12 IP: 176.98.110.***
Zažil jsem mnohé drsné a divoké komentáře, ale snůška lží a polopravd z pera pana Urbana překonává snad všechny. Poslední tři komentáře níže (připouštím, že vč. toho mého) jsou laděny nanejvýš osobně a v různé míře dehonestující, a s obsahem samotného článku už nemají vůbec nic společného. Osobní animozity, pokud se netýkají samotného tématu, sem nepatří. Pan Urban zneužívá toho, že kromě několika osob (z nichž dvě jsou již bohužel i po smrti), není nikoho, kdo by mohl potvrdit či vyvrátit naše tvrzení. Úsměvný je jeho komentář o mém postoji ke kauze amerického radaru, kde fakta mimochodem úplně obrátil vzhůru nohama (to je dokonce i snadno doložitelné). Jeho subjektivní výklad průběhu besedy z prosince 2013 (ne z r.2014, jak tvrdí) je opravdu kuriózní, a to se týká i jím zmiňovaného článku (je z 12.12.2013, mohl bych jej také doložit). To, že si s panem Urbanem sebe navzájem nevážíme a pohrdáme jeden druhým, s článkem o jednokvítku také nemá co dělat. To je naše soukromá věc a na rozdíl od jmenovaného tím neobtěžuji druhé a neštvu je proti němu. Za to mi opravdu ani nestojí. Na rozdíl od něj se ani nespoléhám a nezneužívám podpory osob v pozadí a svých příbuzných. Určitě to nejsem já, kdo používá estébácké metody, ale naopak se cítím být ze strany pana Urbana jejich objektem. Nemá smysl zde vyvracet či uvádět na pravou míru další myšlenkové kotrmelce jmenovaného – ať už jde o katastrální členění, průběh tehdejších jednání o něm i o „snech o porcování medvěda“ a nebudu ani podrobněji rozebírat, zda je pan Urban opravdu tím pravým, kdo může někoho kárat za opilost. O odborných záležitostech si můžeme vyměnit názory jinde, než v diskusi, kde jsem emoce a vzájemná napadání nevyvolal. Nechci podporovat další vášně – zvláště ne u článku, který je zcela o něčem jiném a doporučuji správci webu, aby zvážil, zda komentáře tohoto typu (tento nevyjímaje) zde mají své místo. Řekl bych, že tu čáru přijatelnosti už před notnou dobou překročily.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-06-23 20:34:57 IP: 89.102.187.***
Pavle tak zaprvé, ty jsi mě pomlouval od té doby, kdy jsem nastoupil na újezdním úřadě v roce 2008. Nepřetržitě. Stručně řečeno, ve stejném stylu jako teď napadáš pana Fišera. Jenom jsi vyměnil jména. Co se týče mé přednášky v roce 2014. Celá přednáška byla výhradně o EVL v Brdech, péčí o tyto lokality, spolupráci s AOPK v rámci odborné skupiny, spoluprací s jinými odborníky, např. s Jihočeskou univerzitou, která od roku 2010 nepřetržitě monitoruje uspokojující populaci pobřežnice jednokvěté na Lázské nádrži. Celá přednáška byla bohatě dokumentována fotodokumentací. Pouze na závěr jsem představil nové katastrální členění v Brdech, které bylo mimochodem schváleno mým rozhodnutím na konci roku 2013 a následně zapsáno na katastrálním úřadě. V tu chvíli skončil tvůj sen o porcování medvěda. Měl jsem narvaný sál plný pohody, kde atmosféru rušil jediný člověk. Notně opilí JUDr. Čámský, který neustále nevhodně narušoval svými opileckými komentáři přednášku. Několikrát jsi byl vyzván návštěvníky k odchodu. Moje manželka se "provinila" tím, že si dovolila položit mi otázku v rámci diskuze. Ty jsi napsal článek, který bohužel nelze reprodukovat, protože máš už dva roky zablokované stránky tvého sdružení. Tvůj článek nebyl o přednášce, ale o nenávisti ke mě a k mé rodině. Nakonec to odnesla i moje tchyně, která tam nepromluvila jediné slovo, ale tvému hněvu stejně neunikla. Já na rozdíl od tebe jsem se k těmto estébáckým praktikám, které tak dokonale ovládáš, nikdy nesnížil. Pamatuješ si, jak jsi se jednou vetřel do přítomnosti naší party a šel jsi s námi do Brd? Jak jsi s mým dobrým přítelem Václavem pokládal slavnostně základní kámen na Břízkovci na stavbu radarové základny v Brdech, aby se z tebe následně stal její zapřísáhlý odpůrce? Bylo to 1.4.2007. Nebo si snad vzpomínáš na doby, kdy jsi stál v pozadí ekoteroristů, kteří využívali zákonných prostředků, komplikovali různá řízení aby si nakonec nechali štědře platit za to, že přestali dělat problémy? Co se týče mě, já tě poslední dva tři roky skutečně nešetřím. Myslím, že jsem tak na 10 % tvé normy. Ne proto, že plácáš o Brdech nesmysli, to nakonec tvrdíš i o mě. Nakonec, moje a tvoje články jsou dostupné a ať si každý udělá úsudek sám. Ať si každý přečte, jak jsem např. prognozoval už na konci roku 2013 vývoj v Brdech a např. si přečte závěry příbramské konference. Ale nevážím si tě a pohrdám tebou jako člověkem. Tvoje podrazy, podvody a křivárny jsou tak vyhlášené, že nechápu, kde bereš tu drzost se vůbec někde objevit. A na závěr - to co si odpověděl panu Fišerovi - to jsou jenom neuvěřitelné slinty dokazující to, že absolutně nechápeš režim fungování CHKO. Neznáš práva vlastníka, neznáš způsob hospodaření v CHKO podle zonace, neznáš vodní zákon, základní principy územního plánování, neznáš nic. A ty zadní vrátka? Nejdřív mě sálo dlouze pomluvíš, jaký jsem blb ohledně vzpomenutí výjimky, a na závěr napíšeš, že si vlastně nejsi jistý. No hlavně že jsi věděl, že určitě nemám pravdu. Pavle, to je jedna z perel tvých výroků. A mimochodem - ty jsi fakt nepochopil, že v jisté fázi diskuze jsi mi sežral návnadu i s navijákem? Konečně se mi podařilo tě donutit ke konkrétnímu tématu. Teď si tu cedulku, na které bude velkým písmenem napsáno - nejradši bych tu výjimku sežral, pověs třeba na krk.
Autor:pavel Vloženo: 2017-06-23 13:30:24 IP: 176.98.110.***
Je to hodně nedůstojné poštěkávání, které bychom si mohli ušetřit na vhodnější místo a příležitost, ale nezbývá mi, než opět reagovat. Pane Fišere, nebyl jste u toho, když se naše vztahy s panem Urbanem zásadně změnily poté, kdy v době, co ještě horlil proti vzniku CHKO, sehrál na jisté besedě trapnou a nedůstojnou komedii na její účastníky – ve spolupráci se svou budoucí manželkou. Já jsem si na něj opravil názor a on na mne také, protože mi asi nemůže zapomenout, že jsem na to jeho divadlo veřejně upozornil. Nejsem to já, kdo druhého napadá – ať už je nějaká příležitost, či ne. Ostatně i od jiných osob vím, že tak činí i soukromě. Nanejvýš se bráním. To mi snad vyčítat nebudete. Když už jsme u toho – jeho rodiny se nedotýkám vůbec, pokud to není v souvislosti s jejím někdejším „odborným“ působením ve Správě CHKO a i tehdy jsem velmi šetrný. Naopak jsem dokonce nejednou pana Karla i v poslední době soukromě hájil právě v souvislosti s jeho rodinou (když už jste ji tedy připomněl). Dál se o něm nemíním bavit, je to zbytečné. Mé názory jsou konzistentní, ale nejsem takový blázen, abych trval na něčem tehdy, když se sám přesvědčím, že jsem se mýlil. Také i svůj případný omyl uznám – nevidím na tom nic špatného. To, čemu Vy říkáte „zadní vrátka“ není nic jiného než vědomí, že nikdo nejsme vševědoucí a své názory si vytváříme z informací, které máme v dané chvíli k disposici. Tam, kde si nejsem 100% jist, to poctivě přiznám. To nejsou zadní vrátka, ale serióznost, což je pojem, jehož význam si snadno vyhledáte ve slovníku. Nevím, v jakém světě žijete Vy, ale komentovat dění okolo sebe je svatým právem každého. Pokud tak činí slušně, nelze mu v tom bránit. Pokud tohle nevíte, tak Vám to tedy sděluji. Že sám postupujete jinak, odmítáte se bavit s lidmi, kteří Vám nejsou po chuti a kteří Vás občas i kritizují, je Vaše věc a dřív nebo později zjistíte, že to není moudré. Na Správu CHKO jsem se s ničím neobrátil, protože nebylo a není s čím. Informace, které by mne zajímaly, mi neposkytnete a na Vaši samochválu opravdu nejsem zvědav. Zatím jsem zaregistroval pouze to, že jste za rok a půl svého oficiálního působení na Správě zajistil jedno zkušební použití žárového managementu na Jordánu, pastvu ovcí a koz kolem Vystrkova a pastvu dobytka na Padrtích. (Abych nezapomněl a nekřivdil – také osazení cedulek kolem hranic CHKO a dohodu s VLS ohledně jejich nešetrného terénního zásahu nedaleko Kloboučku, když kolem toho vznikl velký povyk na sociální síti.) Pro veřejnost sice líbivé, ale z hlediska ochrany přírody zcela okrajové aktivity, jako je organizovaný sběr odpadků, k tomu opravdu nepočítám. :D Věřím, že je toho víc, čím se zabýváte – a i proto vždy, když mám příležitost SCHKO Brdy podpořit, tak to také udělám. (Viz i můj komentář dole). Aby také ne – vždyť jsem patřil k nemnoha lidem, kteří dlouhodobě a trpělivě o vznik CHKO v Brdech usilovali a stále jsem přesvědčen (možná na rozdíl od Vás), že její vyhlášení bylo správným počinem. Jinak však bohužel zaznamenávám aktivity Správy spíš v oblastech, kde žádné kompetence nemá. Tak v poslední době se zdá, že se cítíte být povoláni (kým, prosím pěkně?) stát se jakousi Svatou inkvizicí, která bude snad rozhodovat o tom, jaký název je pro nějaké místo v Brdech vhodný, či nevhodný. Kromě toho, že je to směšné, kde k tomu vůbec berete „mandát“? CHKO byla zřízena, aby chránila v Brdech přírodu a pečovala o ni ve smyslu plánu péče. Marně v něm hledám úkol „dbát a zajišťovat korektní užívání místopisných jmen a názvů na svěřeném území“ nebo něco tomu podobného. Zato z těch jmenovitých úkolů, co jsou v plánu uvedeny, jste toho moc nepředvedli. Máte velkou péči o to, kam kdo vstupuje, ačkoli to ze stávajícího charakteru CHKO Brdy ani není vaším úkolem (s výjimkou geologických, geomorfologických a paleontologických lokalit). Kam jste zatím dospěli s řešením obtokové strouhy kolem Padrtí (vím, že o tom jednáte, ale…), kolik jste dali návrhů na nová MZCHÚ, jak úspěšně jednáte s vlastníky a hospodařícími subjekty o tom, aby se postupně území ve III.zónách kvalitou posunula výš? Jak dbáte na zachování a zlepšení vodního režimu v krajině? Místo toho prý nešetříte doporučeními, kdo je podle vás (případně vašich partnerů) hoden se k problematice Brd vyjadřovat, kdo je způsobilý značkovat turistické trasy a navrhovat je (mimochodem – tuhle „vaši“ kompetenci také všude marně hledám). Vaše rada začít sami u sebe a zabývat se tím, čím máme, je zlatá. Řiďte se podle ní. Také děkuji.
Autor:Bohumil Fišer Vloženo: 2017-06-23 01:16:22 IP: 109.72.4.***
Pane Čámský, tak abychom byli přesní, myslím, že Vás pan Urban zatím velmi šetří, když si projdu všechny Vaše útoky na jeho osobu a rodinu z Vaší strany. A nemyslím si, že by Vás naštvání opravňovalo jako vystudovaného právníka vytrhávat ustanovení zákona a nedodávat souvislosti a nechávat si zadní vrátka s tím, že nevíte. Pokud nevíte, tak nepište. Naprosto souhlasím s panem Urbanem, že jste člověk, který dokáže obrátit o 180 stupňů a najednou zastávat úplně opačný názor, komentovat věci, o kterých nic nevíte, moje vlastní zkušenost s Vámi. Za poslední rok jste se například na Správu CHKO s ničím neobrátil, ale čile komentujete dění. Začněte u sebe a pak raďte, co mají dělat ostatní. Děkuji.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-06-22 06:35:09 IP: 89.102.187.***
Pavle, já jsem ve svých příspěvcích ohledně ohňů použil slovo výjimka. Ty jsi mě oponoval výhradně v jediném smyslu - že pojem výjimka v této souvislosti neexistuje. Bohatý průběh diskuze a nakonec i část článku dává případným čtenářům dostatek možností, aby si udělali svůj vlastní názor. Já osobně už nemám k této diskuzi co dodat.
Autor:pavel Vloženo: 2017-06-22 00:49:08 IP: 176.98.110.***
Pane Fišere, abychom byli přesní. Nemohu za to, že pan Urban má stále nutkání se do mně navážet - tu přímo, jindy nepřímo (sám to velmi dobře víte)a občas to přežene a začne psát nesmysly. Nezlobte se, ale v takovém případě už jsem vyprovokován k reakci. Nemám z toho žádný plezír, nestojím o to s ním úplně zbytečně ztrácet čas. Vyslovil jsem tu jedinou myšlenku - že by podle mne bylo dobře po dohodě s vlastníky vyhradit a odsouhlasit několik míst, kde by bylo možno ohniště legálně "provozovat". To bylo všechno. Vy tu ve skutečnosti napravujete a narovnáváte bludy, které tu vypustil pan Urban, zřejmě v křečovité snaze ze mně udělat blbce. Já tu o žádných výjimkách ze zákona psát nezačal. Už to tak bývá, že i napadený zareaguje nějakou tou jedovatostí. Tak poučte pana Urbana, ať se krotí, nepíše hlouposti - a budete mít klid. Přeji hezký večer.
Autor:Bohumil Fišer Vloženo: 2017-06-22 00:24:39 IP: 109.72.4.***
Ještě mi to nedá a vyjádřím se k výjimkám. Já osobně jsem také příznivec nevydávání výjimek, nicméně zákon je připouští a Správa v případě, že o výjimku někdo požádá, musí odůvodnit, proč ji případně povolí nebo nepovolí. Výjimky umožnili zákonodárci a nejsou o výkladu zákona.
Autor:Bohumil Fišer Vloženo: 2017-06-21 23:47:05 IP: 109.72.4.***
U výjimek se přistupuje k vyhodnocení konkrétních podmínek na dané lokalitě a naopak se vůbec nepřihlíží ke konkrétnímu žadateli či akci. Správní řád striktně zakazuje rozhodovat ve stejných podmínkách různě. Pokud by se tak stalo, pak je to důvod k odvolání poškozeného, které má úspěšný konec pro poškozeného, znevýhodněného žadatele. Za rok a půl bylo v CHKO Brdy pouze jedno odvolání proti rozhodnutí a v tom případě bylo potvrzeno původní rozhodnutí. Pane Čámský prosím nepište pořád nějaké své domněnky. Pokud budete mít nějaké obavy, že je konáno špatně, zeptejte se, já vám odpovím, udělejte si názor a pak klidně napište. Ušetříme tak spousta času a zároveň zabráníme dezinformacím mezi lidmi, kteří by museli číst naše dlouhé diskuse, kdy Vy něco nadhodíte a já to narovnávám.
Autor:pavel Vloženo: 2017-06-21 19:50:15 IP: 176.98.110.***
Hi hi, jak jsem už uvedl, pokud jde o výjimky ad hoc, jasně jsem napsal, že tady si opravdu jist nejsem. Nezabýval jsem se tím nikdy detailně, nebyl důvod. Nicméně - jak jsem byl informován, byl Tvůj koment, Karle, míněn mně osobně. A v takovém případě to bylo ale zase vedle jak ta jedle - asi sotva mám v úmyslu zákon ohýbat, změkčovat a vůbec si přizpůsobovat. Naopak bych se osobně stavěl za rigidnější interpretaci, kdy bych prostě ani výjimky o nichž se zde zmiňuje Tvůj nadřízený, neuznával. Ale je to otázkou praxe a nezbývá mi než akceptovat, že výklad může být relativně široký, jak vidno. Asi vždy s přihlédnutím ke konkrétnímu žadateli a akci ;). Uznávám, že to má svůj význam - v konkrétních případech. Napsal jsem, že je to zajímavá otázka. Nic víc. Zato Tvé barnumské expozé o "institutu výjimek ze zákona" v kontextu toho, cos napsal, bylo skutečně velmi úsměvné. Jasně, dva dny jsi nespal. Asi by to chtělo upravit životosprávu - a hned bude líp. Věř mi - projednou. :)
Autor:Bohumil Fišer Vloženo: 2017-06-21 17:09:57 IP: 193.179.186.***
Ach jo. Úmyslně jsem neuvedl §§ zákona, aby článek byl srozumitelný pro běžného čtenáře a teď uvedu pouze jeden a to §78, který je o kompetencích AOPK ČR a je platný, jak pro zákaz rozdělávání ohně, tak pro táboření, vjezdy a setrvání vozidel nebo zneškodňování odpadů. Tento § umožňuje v případě všech zákazů udělit výjimku konkrétnímu žadateli a zákaz v místě trvá pro ostatní (odst. 3, písm. h) ) a dále umožňuje u vyjmenovaných zákazů udělit souhlas opět konkrétnímu žadateli s vyhrazením místa (odst. 3, písm. a), b), c) ), na kterém pak zákaz neplatí. Výjimky se zpravidla užívají na konkrétní akce nebo na kratší období nebo díky oprávněnosti činnosti (např. správcům vodních toků, ČEZu apod. - více si povíme u problematiky vjezdů, ke které chystám samostatný příspěvek). Vyhrazení se zpravidla užívá pro konkrétní místa, kde činnost je vyhodnocena, že nemá škodlivý účinek a zpravidla se tak děje na delší časový úsek a vyhrazení ruší zákaz pro všechny a žadateli "pouze" určuje podmínky, za kterých může žadatel vyhrazení provést (označení místa, zajištění bezpečnosti uživatelů, zneškodňování odpadků apod.). Udělení výjimky nebo souhlasu s vyhrazením probíhá ve standardním správním řízením na jehož konci je rozhodnutí. Rozhodnutí v obou případech nenahrazuje souhlas vlastníka a ani nenahrazuje rozhodnutí učiněná dle ostatních zákonů, v případě rozdělávání ohně - výjimku z lesního zákona. Rozhodnutí podepisuji v CHKO Brdy já a proto prosím toto akceptujte jako aplikaci zákona o ochraně přírody na území Brd. Pokud má někdo odlišný právní názor, pak v konkrétním případě se jako účastník řízení může odvolat k nadřízenému orgánu ochrany přírody - MŽP.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-06-21 16:23:32 IP: 193.179.186.***
Jasně Pavle, ty jsi zase dokonale "vyložil" mou větu o výjimce a šikovně to spojil s vyhrazením ohnišť. I ty jeden kujóne. I když připouštím, že jsem se mohl vyjádřit přesněji, omluvou není to, že jsem už dva dny nespal a jsem notně nasrán. Těmi pojmy výjimky, které jsem zmínil, jsem snad sruzumitelně poukázal výhradně na práva vlastníka v problematice ohnišť. V komentářích se výhradně zabývám termínem vyhrazení ohnišť. A jestliže na území CHKO Brdy nejsou vyhrazena ohniště, tak co platí? Logicky zákaz rozdělávání ohňů. Na druhou stranu tě můžu ubezpečit, že v obecné rovině rozdělávání ohňů v CHKO se připouští i ta výjimka, která tě tak irituje.
Autor:pavel Vloženo: 2017-06-21 14:21:56 IP: 176.98.110.***
Karle, vždycky znovu mne nepřestane fascinovat lidová tvořivost některých lidí, např. také úředníků, kteří se z titulu své „funkce“ domnívají být autorizovanými vykladači zákona. Já si tedy takové ambice nečiním, nicméně čtu legislativní texty, nic si k nim nepřidávám a nic z nich neubírám – legislativci zpravidla dobře vědí, proč použijí konkrétní formulaci a nikoli jinou. Nevím, proč se zmiňuješ o nějaké výjimce ze zákona, to se případu v CHKO zřejmě vůbec netýká. Co tedy zákon (114/1992 Sb. v platném znění) říká přesně? „§ 26 Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí (1) Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno a) zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, b) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,“ atd. atd. Čteš tam snad něco o nějaké výjimce? Já nikoli. Čtu tam pouze to, že rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, je v CHKO zakázáno. Orgán ochrany přírody tedy (samozřejmě, vyhradí-li takové místo vlastník) buď souhlas vydá, nebo nevydá. Nikoli na základě nějaké výjimky. Výjimku by SNAD mohl učinit v konkrétním případě (např. pro pořádání nějaké akce) za použití analogie ze zák.č.289/1995 Sb. (o lesích). Tam se sice také v § 20 (odst.1 písm.k) uvádí, že v lesích je zakázáno mj. „…rozdělávat a udržovat ohně a tábořit mimo vyhrazená místa…“, ale podle odst.4 stejného ustanovení se říká, že „Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k)...“ Tedy: Snad by vlastník mohl i povolit výjimku ze zákazu a souhlasit s rozděláním a udržováním ohně i na místě, jež k tomu předem vyhrazeno NEBYLO. To ovšem platí v běžných lesích. Nevím, zda lze toto vztáhnout i na území zvláště chráněné podle speciálního zákona (tím je ZoPK). Osobně jsem toho názoru, že nikoli, ale připouštím, že se mohu mýlit. Tady bych si raději obstaral závazný výklad. Řekl bych, že podle toho se dříve podobné situace v někdejším újezdu řešily (jako výjimky ze zákona), ale sám v tom žádnou oporu v ZoPK nenacházím. Určitě je to zajímavá otázka, ale sotva bych se spoléhal na to, že „když se to tak dělalo dřív, tak je to správně a musí to tak být i nyní“. Myslím, že po 1.1.2016 se situace zásadně změnila. Závěrem: mluvit tady o nějaké „výjimce ze zákona“ je úplný nesmysl, neboť zákon sám přímo počítá s tím, že na VYHRAZENÉM místě, pokud k tomu vysloví souhlas orgán ochrany přírody, LZE oheň rozdělat. Pokud pak připomenu, o čem jsem zde níže psal, pak jsem se zastával řešení, kdy vlastník vyhradí vhodné místo a orgán ochrany přírody s tím vysloví souhlas (tedy nešlo by o žádnou výjimku). Obávám se, že spíš Tvé roztomilé sentence o pisálcích atd. jsou v tomto případě hodně mimo mísu. A nezávidím těm, kteří se řídí v podobných případech Tvým „právním“ názorem.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-06-21 10:04:01 IP: 193.179.186.***
Pavle, buď si jistý, že jako člověk, který ví, o čem je institut výjimky ze zákona a na rozdíl od tebe zná příslušné zákony, vím zcela přesně, co píši. Vynech své neurčité výpady a odhady pocitů čtenářů (to ovládáš dokonale) a buď konkrétní. Tak jako já. Pokud mě přesvědčíš o tom, že jsem napsal nesmysl, z celého srdce se čtenářům omluvím.
Autor:pavel Vloženo: 2017-06-21 08:15:18 IP: 176.98.110.***
Zdá se, že jediná přiměřená reakce na poslední komentář pana Karla je asi jen úsměv a vyslovení naděje, že si snad příště předem srovná v hlavě to, co nakonec napíše.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-06-20 02:22:50 IP: 89.102.187.***
V souvislosti s pravidelným několikaletým provozem restaurační předzahrádky před domem si dovolím zkrátit čekáni na druhou vlnu spánku, páč už mám vyzkoušené, že pravidelné vzbuzení kolem půl jedné v noci mě nastartuje do postele zase až tak kolem půl čtvrté ráno. S potřebou zřizování ohnišť v CHKO Brdy si vždy vybavím jedno - chceme CHKO, vivat CHKO, víme co znamená CHKO, budeme jí chránit do posledního dechu, ale nyní je potřeba to nějak změkčit, přizpůsobit, nemá cenu to s tou ochranou přehánět že. Éj čo bolo to bolo, terazky si to CHKO hezky ohneme přes koleno. Je to prostě taková obvyklá folklorní náplň místních pisálků, jejichž názory se mění stejně jako spodní prádlo a asi není nutné jim to rozmlouvat. nakonec proč taky, není k tomu důvod. Stejně tak nemá cenu rozporovat názor, že vyhrazení ohnišť povede ve svém důsledku k omezení černých ohnišť. Spíše tomu bude naopak. Na druhé straně souhlasím s autorem, že vyhrazení ohniště pro jednorázové akce, např. v rámci cílených akcí zaměřených na nejmladší generaci, je akceptovatelné. Nicméně je potřeba upozornit na to, že vyhrazení ohniště ze strany Správy CHKO Brdy nenahrazuje souhlas vlastníka. V praxi to znamená, že pokud není vyhrazení vydáno na základě žádosti vlastníka, je potřeba ještě zvláště požádat o jeho souhlas. Bez jeho souhlasu, i za předpokladu udělení výjimky orgánem ochrany přírody, není možné oheň založit.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-06-19 20:58:54 IP: 46.135.3.***
Prostě je to tak, stanovat a rodělávat lesní ohně se nesmí tam, kde je to zakázáno. A mezi taková místa patří národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace. Táboření zde umožňuje orgán ochrany přírody jen na místech k tomu vyhrazených. Na některých místech se navíc ani nesmí na území parku vstoupit. Pokud někdo tento zákaz poruší a dopadne ho strážce parku, hrozí mu tučné pokuty. Vyjímky z těchto zákazů jsou jenom klasickou cestou do pekel. Přesně podle přísloví, čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-06-19 18:01:58 IP: 89.102.187.***
Zákaz rozdělávání ohňů v lese je již dlouhodobě zakotven v lesním zákoně (zákaz ohňů na lesních pozemcích) a v zákoně o ochraně přírody ( na celém území CHKO). Jsou to tedy ustanovení, která vznikla v zákonných procesech (návrh, připomínkování, poslanecká sněmovna, senát, prezident). Tato ustanovení jsou tedy dávno známá a tento požadavek samozřejmě (z dikce lesního zákona) platil v Brdech i před vyhlášením CHKO Brdy. Po vyhlášení se defakto rozšířil na území o nějakých 15 - 20 %, které nemá statut lesních pozemků. Ale vzhledem k tomu, že požadavek na absenci ohnišť v CHKO je právně zakotven již od roku 1992, tak by to také nemělo nikoho překvapit.
Autor:pavel Vloženo: 2017-06-19 14:14:29 IP: 176.98.110.***
Takové články, jako tento, jsou třeba a jsem moc rád, že se jich SCHKO ujala. Osvěta, která využívá konkrétních příkladů je tisíckrát vhodnější, a věřím, že i účinnější, než varovně zdvíhané a kárající prsty a volání po sankcích. To, že je v lesích zakázáno rozdělávat ohně, kde se nám zlíbí, vědí myslím všichni, včetně dětí školou povinných. Ne vždycky si však lidé uvědomí, že i oheň, který nezpůsobí požár, může znamenat také obrovskou škodu. A ruku na srdce, kolik z těch, co se domnívají, že se v přírodě vyznají a že se v ní chovají příkladně, o ní vědí tolik, aby s nadhledem a suverénně beze všeho uznali nějaké místo za vhodné k tomu na něm oheň založit? Buďme k sobě upřímní. Každá mince má však dvě strany. Nemyslím tím teď notorické rebely a bezohledné sobce, kteří – zákaz, nezákaz, budou tohle páchat dál. Není jich snad zas tolik. Určitě jsou ve velké menšině proti slušným a zodpovědným návštěvníkům. Jde mi však právě o ty slušné a zodpovědné, kteří si pobyt v přírodě spojují i s tím ohníčkem a opečenými špekáčky. Chtějí udělat radost sobě, nebo svým dětem nebo blízkým. Pro tyhle návštěvníky bych se opravdu přimlouval za nějaké vhodné řešení. Skutečně by snad stálo za to vytipovat několik lokalit, dostatečně frekventovaných (a tím i relativně snadno kontrolovatelných), kde by se taková pevná ohniště zřídila a zajistila proti většině rizik, spojených s otevřeným ohněm v přírodě. Chápu, že to není řešení nijak ideální. Ale hledejme kompromis. Většinou se shodujeme na tom, že v Brdech nemají vznikat žádná občerstvovací zařízení, buřtstánky apod. Jenže v takovém případě bude velmi těžké zabránit tomu, aby si ty buřty lidé neopékali na „nelegálně“ zřízených ohništích – navíc – v obavě z postihu – v místech skrytých a vzdálených od frekventovaných cest, kde ten oheň může způsobit mnohem větší škody, může být mnohem později objeven atd. atd. Hledejme řešení. Sankce, postihy k tomu také patří, ale také prevence. Někteří jsou naučeni, že zákaz (nejlépe celoplošný) je tou prevencí. Patří k ní, ale také další opatření, která vyjdou vstříc slušným a zodpovědným návštěvníkům. A když už jsme u toho zákazu a sankcí – pak jde také o to, aby nebyly selektivní, ale směřovaly vůči VŠEM, kteří jsou povinni je respektovat. Tak, jak to ostatně ve svém článku zmínil i pan Fišer.
Autor:VK Vloženo: 2017-06-19 11:53:27 IP: 109.72.12.***
Jednokvítek je pro mě příjemným objevem. Nepříjemným je ovšem zjištění, že 30 let od změny režimu přicházejí do běžného života regulace (nejen zde), o nichž jsem tehdy neměl žádnou představu. Chápu nebezpečí lesních požárů v souvislosti s extrémními suchy. Chápu obtížnost zásahu v nepřístupném terénu. Chápu, že musíme mít pravidla, která budeme dodržovat. Obecdně nejsem příznivcem jakékoli regulace a omezení bez nabízené alternativy. Každá ohrada se dá přelézt a každý plot se dá zbourat. Není jednodušší jít cestou tradiční společenské konvence? Kde jinde rozdělat oheň než v lese? Na monitoru? Abychom si nemuseli zanedlouho žádat o povolení uprdnutí se v lese - s přijatelným rizikem. :-)
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka