www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Potvrzeno: v Brdech hnízdí vzácný datlík tříprstý

2019-08-28 09:13:05 | AOPK ČR, Karolína Šůlová ©

Hnízdění vzácného datlíka tříprstého bylo letos potvrzeno v jižní části chráněné krajinné oblasti Brdy. Tento opeřenec potřebuje k životu jehličnaté či smíšené lesy pralesovitého charakteru se starými stromy, zlomy a vývraty, kterých v naší krajině mnoho nezbylo.

Foto

V Brdech hnízdí vzácný datlík tříprstý.
(Foto archiv AOPK ČR)

Vyskytuje se proto jen vzácně, především na Šumavě a v Beskydech. Potvrzení jeho hnízdění v jižní části Brd dokládá jedinečnost tohoto území i vhodný způsob hospodaření ve zdejších lesích, kdy se tu ponechávají stromy různého stáří i druhů.

„První zprávy o výskytu datlíka tříprstého v Třemšínských Brdech jsou z let 1985 až 1989, kdy bylo jeho hnízdění předpokládáno poblíž obce Chynín. Další zpráva je z přelomu září a října roku 2015, kdy byl zahlédnut v lokalitě Marásek, také v jižní části Brd. Následovalo pozorování od Josefa Vrány v roce 2016 poblíž obce Chynín. Stále jsme ale neměli jasný důkaz, že u nás datlík skutečně hnízdí. Ten přišel až letos - pan Přemysl Vacek nalezl hnízdní dutinu s mláďaty poblíž Marásku. Máme radost, že předchozí pozorování nebyla náhodná a že se datlík u nás zabydlel,“ komentuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Datlík tříprstý je středně velký druh šplhavce (vel. 21–24 cm). Je podobný strakapoudu velkému, ale je bez červeného zabarvení. Na tvářích má široké černé pruhy, záda jsou bílá s jednotlivými černými skvrnami. Po stranách těla je silně příčně proužkován. Samec má citronově žluté temeno, samice má temeno šedé. Je stálý a celý život tráví v jednom páru. Hnízdí jednou ročně v dubnu až květnu v hnízdní dutině, kterou si sám tesá. Samice snáší 3–4 bílá vejce, na kterých sedí oba rodiče. Ti se také starají i o vylíhlá mláďata, která dospívají po 2 měsících. Potravou jsou různé druhy brouků, motýlů a mravenců.

Právě za přírodě blízké hospodaření v rožmitálských lesích, které vyhovuje i datlíkovi tříprstému, dostalo letos Arcibiskupství pražské Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zdejší lesy jsou pestré, pro jejich obnovu se využívá přirozeného zmlazení, stromy se nekácejí plošně, ale pečlivě se vybírají stromy a jejich skupiny. V lesích jsou stromy různého staří i druhů, což vyhovuje řadě rostlin a živočichů. Zdejší hospodaření ukazuje, že ochrana přírody i ekonomický zájem hospodářů mohou být v souladu.AOPK ČR, Karolína Šůlová ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka