www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Policejní drony

2019-08-30 09:11:03 | PČR, por. Bc. Monika Schindlová, DiS. ©

Bezpilotní prostředky značky BRUS v policejních barvách pořizovala středočeská policie v roce 2016 a financovány byly z daru Krajského úřadu Středočeského kraje. Cena zakázky činila dva milióny korun a zahrnovala dva drony včetně optických senzorů.

Foto

(Ilustrační foto archiv)

Jejich hodnota je kolem osmi set tisíc korun, dále šest pohonných akumulátorů, pozemní řídicí a zobrazovací stanici, výcvik sedmi pilotů a základní náhradní díly. Menší dron DJI MAVIC PRO jsme zakoupili v roce 2018 a jeho cena činila přibližně 30 tisíc korun.

Bezpilotní prostředky jsou letadla s kolmým startem a přistáním a dosahují velmi nízké hlučnosti. Při létání má pilot po celou dobu letu vizuální kontakt se strojem. Co se týká nákladů na jejich provoz, např. s nasazením vrtulníku se to srovnávat nedá. Při započtení životnosti hlavních částí letadel a nutnosti pravidelných kontrol u výrobce je možné říct, že letová hodina bezpilotního systému BRUS vyjde zhruba na 700 korun, u systému DJI Mavic přibližně na 100 korun.

Stroje prověří velké plochy území, používají se v náročných podmínkách, kdy nelze použít klasickou techniku či vrtulníky nebo by to bylo ekonomicky nevýhodné. Prioritně jsou určeny k nasazení v prostoru CHKO Brdy k hlídkovým a monitorovacím letům, a to v rámci spolupráce s ostatními složkami IZS, s pyrotechnickou službou, k odhalování protiprávního jednání směrujícího proti životnímu prostředí, jako jsou nelegální skládky, nepovolená těžba lesních porostů, ale i rozdělávání ohňů, protože zde hrozí velmi vysoké riziko požárů. V loňském roce jsme drony s termovizí zapojili do namátkových kontrol rekreačních oblastí, které jsou v zimních měsících většinou opuštěné. Dále je využíváme k dokumentaci závažných dopravních nehod, k ohledání některých míst trestných činů a při pátracích akcích.

Menší dron jsme v letošním roce začali využívat v rámci pilotního projektu při dohledu nad bezpečností silničního provozu, cílem je ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a především tím přispět ke snížení nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti. Sledujeme zejména nebezpečné předjíždění, zákaz odbočení, ale také drony dokáží zaznamenat telefonování za jízdy či nepřipoutání bezpečnostními pásy. V tomto „zkušebním“ provozu zatím zjišťujeme a ověřujeme přínosy a efektivitu bezpilotního prostředku pro danou službu.

Lidé by měli chápat používání policejních bezpilotních prostředků ne jako zásah do soukromí, ale jako ochranu, kterou policie občanům poskytuje. Jedná se o novou techniku, kterou policie ke své práci využívá. Termovize samozřejmě neukazuje přímo osoby v objektech, jak se někteří občané obávají. Bezpilotní stroje například nesmějí létat nad obydlenými oblastmi, osobami, vozidly, přímo nad komunikacemi, železnicemi nebo zdroji pitné vody.

Prací policie je nejenom chránit bezpečnost osob a majetku, odhalovat trestné činy a jejich pachatele, vyšetřovat trestné činy, dohlížet na veřejný pořádek a na BESIP, ale také odhalovat přestupky. Pokud nějaký přestupek zaznamenáme, musí ho policisté také řešit, ať už se jedná „pouze“ o zákaz vjezdu či nedovolené táboření (ve správním řízení pokuta až pět tisíc korun). Zveřejňováním případů prostřednictvím médií se informace dostávají do povědomí občanů, a jak z diskuzí pod články dost často vyplývá, některá nařízení či zákazy občané vůbec neznají nebo si je upravují k obrazu svému. Co se týká táboření v lese mimo vyhrazená místa, tento zákaz platí již mnoho let, tzv. pod širákem však osoby spát mohou. Další omezení, která v lese platí: nesmí se rušit klid a ticho, jezdit mimo cesty, rozdělávat oheň do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, odhazovat odpadky, kouřit apod. Pokud bychom zákony porušovali všichni, za chvíli by z krásné přírody nezbylo nic.

Statistiky - Chráněná krajinná oblast Brdy

V roce 2018: 451x porušení zákazu vjezdu, 126x neoprávněné parkování, 10x táboření s rozděláváním ohně (ve správním řízení pokuta až 15 tisíc korun), 2x falešná povolení k vjezdu (ve správním řízení až padesátitisícová pokuta), 9x jízda pod vlivem návykových látek.

V roce 2017: 458x porušení zákazu vjezdu, 343x neoprávněné parkování, 7x táboření s rozděláváním ohně v lese, 1x porušení vodního zákona – koupání ve vodní nádrži na pitnou vodu, 8x falešná povolení k vjezdu, 1x pytláctví, 1x krádež dřeva, 1x krádež nafty z pracovního stroje, 1x jízda bez řidičského průkazu a 2x ukradené značení.

V roce 2016: 768x porušení režimu vjezdu, 324x nedovolené parkování, 7x rozdělávání ohně.PČR, por. Bc. Monika Schindlová, DiS. ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka