www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Otevírá se Naučná stezka Klobouček

2018-09-26 09:17:47 | VLS, Jan Sotona ©

Přesně na sv. Václava, v pátek 28. září, otevřou Vojenské lesy a statky ČR ve spolupráci se správou CHKO Brdy pro širokou veřejnost na Brdech jednu ze stěžejních návštěvnických tras – NAUČNOU STEZKU KLOBOUČEK. Povede z Obecnice na jedno z nejpozoruhodnějších míst v CHKO Brdy – na vrch Klobouček.

Foto

Brdy. Rybník Octárna (Vodní nádrž Obecnice). V prodloužení hráze v pozadí vlevo vrch Klobouček.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Okružní trasa na sedmi kilometrech (zkrácená varianta trasy pro rodiny s dětmi a seniory měří 3 km) má celkem 12 zastavení, kde se návštěvníci dozvědí vše o lesnickém hospodaření ve středočeských horách, jeho historii, o myslivosti a floře i fauně zdejší přírody.

Jedno zastavení bude věnováno také boji s klimatickými změnami a zadržování vody v krajině. Méně známý brdský vrch Klobouček (705 m. n. m.) nebyl pro lesnickou naučnou stezku vybrán náhodou – jeho svahy pokrývají druhově i prostorově rozmanité lesy, které jsou cílovým příkladem stavu, o který VLS dlouhodobě usilují v Brdech změnou dřevinné skladby ze současných převažujících smrkových monokultur. A jeho okolí je nositelem celé řady památek brdské historie.


Naučná stezka Klobouček (na nákresu značená zeleně)
(Zdroj: Obecnický zpravodaj)
Ukázka jednoho z panelů.
(Zdroj: VLS)
Louka pod Kloboučkem.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Kamenné schodiště nedaleko Kloboučku.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

VLS, Jan Sotona ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka