www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Na Koši, rozvalina lesní boudy

2017-07-17 10:56:46 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Nad podbrdskou obcí Nepomuk se prudce zvedá třetí nejvyšší hora Brd Malý Tok (844 m), tvořící z daleka viditelný mohutný hřeben. Z něj severně, do nitra Brd, vybíhá jen o něco nižší náhorní plošina Na Pateráku (836 m). Ta pak pokračuje k vrcholu Na Koši (774 m), jehož svahy se na konci hřebene náhle ostře zlomí do hlubokého údolí Hradišťského potoka.

Foto

Brdy. Na Koši (774 m), severní svahy při pohledu z cesty Myší díra.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Lokalita Na Pateráku (neplést s vrcholem Paterák) je málo navštěvované a turisticky neznačené místo, ze kterého je však přes mýtinu opravdu pěkný pohled na východní svahy 2 km vzdáleného Březového vrchu (786 m).

Severním směrem vede několik starých a neupravených lesních cest. Budeme-li se držet klesajícího hřebene a nebudeme z něj příliš scházet dolů, dorazíme na zalesněnou plošinu s příčně běžící, ještě patrnou, lesní cestou. To už jsme Na Koši. Z jeho okraje můžeme severně přes údolí spatřit oblast, zvanou U Spáleného dubu.

Vpravo, tedy východně po zmíněné lesní cestě, bychom dorazili na známou Myší díru, asfaltku, která od Voložného potoka podél paty svahu stoupá k Borské lesní cestě. Dáme-li se vlevo, po pár stech metrech, ještě na vrcholové partii, se dostaneme k rozvalině kamenné stavby, kdysi zvané Waldbaude (např. na mapě z roku 1913), na pozdějších mapách jmenované jako Lesní bouda. Ta je však již uváděna jen jako rozvalina. Poměrně těžko se hledá, uvádím proto její GPS: 49.6735717N, 13.8338994E (viz mapka níže).

Fortelná kamenná stavbička čtvercového půdorysu (asi 5 x 5 m), jejíž stěny na některých místech výškou dosud přesahují 2 m, patrně kdysi sloužila lesním dělníkům nebo snad hajnému. O větším komfortu by svědčily nepatrné zbytky zelených kachlových kamen, nacházejících se v blízkosti již vyklizené stavby.

Lokalita Na Koši je od civilizace poměrně vzdálena a opuštěna. V přítmí uslyšíte jen poryvy větru, z místa na místo se stěhující šumění lesa, bzučení hmyzu a zpěv ptáků. Provoz podbrdských měst a obcí sem ani v pozdních večerních hodinách či brzy ráno nedoléhá. Pokud hledáte samotu a opravdový klid, navštivte brdský vrchol Na Koši.


Na Pateráku (836 m), vrcholová plošina. Odtud je severozápadním směrem pěkný pohled na 2 km vzdálené svahy Březového vrchu (786 m).
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Mapa z roku 1960 (1:5000, zdroj ČÚZK), kde je dobře vidět náhorní plošina Na Koši (kóta 774,4), zmíněná příčná cesta přes vrchol a rozvalina Lesní boudy (označena červenou šipkou). Vrstevnice naznačují prudké klesání do údolí Hradišťského potoka, jehož část je vidět v pravém horním rohu.
Rozvalina Lesní boudy (Waldbaude) v lokalitě Na Koši.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Rozvalina Lesní boudy (Waldbaude) v lokalitě Na Koši. Některé její stěny svoji výškou přesahují 2 m.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Hradišťský potok nedaleko lesní cesty Myší díra. Vzadu vpravo je mezi stromy vidět stoupání k vrcholu Na Koši.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Tomáš Vloženo: 2018-03-01 21:22:14 IP: 83.208.163.***
Ano,je to tam bez lidí, ale co teprve za vojenského újezdu, dalo se tam být i 8 hodin v naprostém klidu a přijít domů jak z jiného světa. Do budoucna to tak být ale nemusí. Úplně nejlepší bylo bloudit bez mapy a jít jen po paměti. Opravdu chodí člověk v kruzích.
Autor:Václav Kopecký Vloženo: 2017-07-26 10:52:03 IP: 194.61.48.***
Několikrát jsem již Na Koši byl. Prvně jsem jej dosti dlouho hledal z Myšiny, později již jsem k němu šel přez Na Pateráku a jak popisujete v článku. Ta štreka je zajímavější a bez lidí.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka