www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Litavka a její pramen, skrytý v lese na úbočí vrchu Hradiště

2017-02-14 08:25:52 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Říčka Litavka patří mezi nejvýznamnější brdské vodní toky. Od svého pramene po ústí do Berounky měří cca 55 km a občas se dokáže bleskově a ničivě rozvodnit. Kdo se ale pokusil najít její pramen, leckdy zjistil, že to není zrovna snadné.

Foto

Severní větev Litavky, pramen. Nad pramenem vpravo je kamenný mužík, na stromě vlevo je připevněno pouzdro s návštěvnickou knihou.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Tak především, Litavka má v oblasti svého prameniště dvě hlavní větve, jižní a severní. Jižní je na mapě ČÚZK označena jako "Litavka", severní jako "Kormundka", patrně podle nedaleké stejnojmenné staré úvozové cesty pytláka Kormunda.

Jižní větev má prameniště dosahující nadmořské výšky kolem 765 m a nelze se tedy divit, že je oficiálně označena jako Litavka. Je totiž výše, než pramen Kormundky (740 m). Ale najít přesný bod, kde jižní větev vzniká, je poněkud obtížné. V prameništi jsou totiž patrná četná větvení, často mizící v mokřinách. Navíc, jejich vodní stav značně kolísá. Dá se tedy říci, že v případě jižní větve můžeme hovořit spíše o "prameništi" nebo "pramenech" Litavky. Po proudu níže se ale různé přítoky sjednocují a potok protéká propustkem pod Havelskou cestu (což na mapách, včetně ČZÚK, většinou není zakresleno) a ještě níže, včetně dalších přítoků, se nakonec spojuje s větví severní, tedy oficiálně s Kormundkou.

Snaha označit prameniště či prameny Litavky na jižní větvi prokazatelně byla. Na jedné ze starších fotografiích (viz níže) je ještě vidět jednoduchý dřevěný křížek s obrázkem, připevněný na stromě, s nápisem "Prameny Litavky 765 m". Tento křížek se mi však opakovaně nepodařilo nalézt, možná zde již není.

Severní větev, jak řečeno výše, je na mapě ČÚZK označena jako Kormundka. Avšak jinde, např. na serveru mapy.cz, je právě pramen této severní větve označen jako "pramen Litavky". Ani tomu se nelze divit, neboť pramen severní větve je v terénu na rozdíl od jižní větve jasně patrný a jakožto pramen nepopiratelný. Zřejmě proto je také označen na mapě z 30. let minulého století (viz níže). Na této mapě je ovšem jako "Kormundka" evidentně označena úvozová cesta, nikoli vodní tok. Dá se tedy předpokládat, že byl jako pramen Litavky ještě za 1. republiky myšlen právě tento bod.

Z hlediska návštěvníka Brd bude patrně zajímavější navštívit právě severní pramen Litavky. Zde voda vyvěrá pod kořenem stromu z jakési malé "jeskyňky". Jen na jaře za tání sněhu se tento pramen může trochu zaplavit z horních partií lesa. Nad pramenem je navršen kamenný mužík a na stromě je připevněna starší kovová cedulka s nápisem "PRAMEN LITAVKY" a pouzdro, ve kterém je uložena zajímavá návštěvnická kniha, do níž můžeme vpisovat svoje poznatky či zážitky.

K severnímu pramenu Litavky jsou v podstatě dva přístupy. Jednak zdola, po neznačené, staré a neudržované úvozové cestě - Kormundce. Ta je sice velmi zajímavá, ale v dolní části může být zamokřená. V její horní části je pak potřeba se od ní držet vlevo a v hustém lese, plném mokřin, vystoupat podél toku k prameni. Proto bych spíše doporučoval poměrně snadnou a pohodlnou cestu shora, přímo z Havelské cesty (asfaltka nad pramenem, po níž vede modrá turistická značka). Odtud klesá poměrně nenápadná lesní cesta (označena na foto níže), kde již po 100 m k prameni celkem pohodlně dorazíme.

Ještě přidám citát z Průvodce po Příbrami a okolí, vydaný v roce 1893, tehdy podnětem příbramského Klubu českých turistů za předsednictví a redakce prof. Josefa Hrabáka. Text napsal J. Klecanda: "Na jihozápad o Třemošné zabíhá do hor chobot, v jehož krásném údolí z pramenů Litavky horním závodem pořízen byl velkolepý rybník Pilka (664 m), silnicí spojený s Bohutínem. Odtud vede nás nákladný vodovod k rybníku Lázskému (646 m) půvabnou lesní krajinou. K oběma těmto rybníkům konány časté výlety horlivými milovníky přírody, a turistický odbor Příbramský označil k nim z Březových Hor příjemnou pěší cestu."

GPS severního pramene Litavky: 49.6660950N, 13.8627833E


Jižní větev Litavky nad Havelskou cestou.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Starší foto označení pramenů Litavky na jižní větvi. Tento křížek jsem již v terénu nenašel.
(Foto JUDr. Pavel Čámský)
Stará Kormundka. Nahoře, mírně vlevo od této cesty je severní pramen Litavky.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Severní větev Litavky asi 100 m pod pramenem.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Kormundka dále pokračuje k Havelské cestě.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Havelská cesta. Na snímku vede dále ke Skelné Huti. Šipka ukazuje vstup do nenápadné lesní cesty k severnímu prameni Litavky. Ten je odsud asi 100 m.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Pramen Litavky, severní větev. Pohled příchozího od Havelské cesty.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Cedulka nad pramenem je staršího data
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
"Vrcholová" kniha severního pramene Litavky.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Mapa z 30. let minulého století. Klikni pro zvětšení.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Tento silně zvětšený obrázek z Průvodce po Příbrami a okolí, vydaný v roce 1893, tehdy podnětem příbramského Klubu českých turistů za předsednictví a redakce prof. Josefa Hrabáka, zobrazuje značení turistické trasy. Tak takhle vypadali značkaři Klubu českých turistů přibližně v roce 1892. Jedná se možná o jediné dochované zobrazení jejich tehdejší činnosti.
(Nakreslil J. Klecanda)

Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Jiří Vloženo: 2017-12-30 11:16:01 IP: 194.228.11.***
26.12.2017 u severního pramene Litavky již není kovový štítek ani pouzdro s "vrcholovou knihou". Jižní větev Litavky jsem se snažil sledovat co nejdále to šlo. Nakonec jsem se dostal až skoro ke křižovatce Borské cesty s cestou, která vede východně kolem Hradiště. V tomto prostoru je v současnosti špatně průchozí mladý les a vodní tok se opravdu hodně větví, takže určit skutečný pramen je asi nemožné.
Autor:Libor Vloženo: 2017-02-14 10:17:40 IP: 193.179.186.***
Zajímavý článek tak trošku s věčným tématem. Mapa ČUZK byla před několika lety aktualizována ohledně pramenu Ltavky Českou geologickou službou. Na rozdíl od mapy.cz je zde vyznačen (šipkou) celý průběh Litavky. Osobně si také nejsem úplně jistý, ale vzhledem k tomu, že zde proběhl poměrně pečlivý hydrogeologický průzkum, dávám přednost jižní větvi s ohledem na průzkum ČGÚ.
Autor:pavel Vloženo: 2017-02-14 09:15:37 IP: 176.98.110.***
Gratuluji. Pečlivě a zajímavě zpracovaný článek, který asi i mnohé překvapí.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka