www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

K otázce turistického značení v Brdech

2016-04-11 08:24:15 | JUDr. Pavel Čámský a redakce ©

Zaujala mne informace, že zahájení značení turistických cest v Brdech se nejméně o měsíc odsouvá. Po minulých zkušenostech mne sice taková informace ani příliš nepřekvapuje, ale maličko mne udivilo vysvětlení, v čem je prý mimo jiné problém.

Foto

Zahájení značení turistických cest v Brdech se nejméně o měsíc odsouvá.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

"Za normálních okolností tyto záměry značení v jiných chráněných krajinných oblastech (CHKO) a národních parcích schvalují přímo jednotlivé správy. Avšak povolení, které jsme asi před třemi týdny poslali na Správu CHKO Brdy, je teď na ministerstvu životního prostředí. A tam mají poměrně dlouhé lhůty," vyjádřil se pro server turistika-brdy.cz k uvedenému problému předseda Rady značení Klubu českých turistů (KČT) Karel Markvart. "Ve středu minulý týden jsem mluvil s panem vedoucím správy CHKO Bohumilem Fišerem. Podle něj se záměr značení musí na ministerstvu ještě zveřejnit, aby se každý mohl k tomuto záměru vyjádřit. Avšak s obcemi, Vojenskými lesy a Správou CHKO je tento záměr již předjednán, takže doufám, že věc bude na ministerstvu životního prostředí vyřízena ve zkrácené lhůtě, počítám začátkem května," míní Markvart.

Tím se však samotná realizace turistického značení v Brdech značně zdrží. "Zdržení nás mrzí. Víte, že jsme na značení pracovali už před koncem minulého roku s tím, že 1. ledna 2016 se už začne značení realizovat. To se bohužel nepovedlo. Máme již vyčleněno dvacet značkařů, kteří již mají rozdělené jednotlivé trasy, směrovky máme připravené k výrobě. V současné době máme připraveno zhruba 70 km tras. Počítáme, že do konce května nebo poloviny června bychom je mohli realizovat," dodává předseda Rady značení Klubu českých turistů Karel Markvart.

Docela dobře si pamatuji na dobu, kdy probíhala jednání o zrušení vojenského újezdu a vyhlášení CHKO Brdy. Tehdy někteří zúčastnění (včetně našeho spolku Brdy-Res publica) upozorňovali na kompetenční problém, který dle tehdejší legislativy prakticky vylučoval, aby budoucí Správa CHKO Brdy mohla řádně působit na svěřeném území jako orgán ochrany přírody, neboť tyto kompetence přecházely podle tehdejšího stavu na MŽP v případě lokalit, pozemků (atd.), které jsou dle zák. č. 222/1999 Sb. (§ 29) objekty důležitými pro obranu státu – tzv. ODOS. Takovými pozemky jsou v Brdech všechny ty, kde právo hospodaření vykonávají Vojenské lesy a statky s.p. – a je to tedy naprostá většina území zrušeného vojenského újezdu.

Situaci, kdy by Ministerstvo životního prostředí (MŽP) muselo v zásadě nahrazovat kompetence Správy CHKO Brdy jako orgánu ochrany přírody, se podařilo vyřešit úpravou, přijatou v rámci zák. č. 15/2015 Sb. (o hranicích vojenských újezdů) tak, že v zákoně č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) se v § 79 odst.3 v písmeni t) za středník doplnila slova: „jsou-li tyto pozemky a stavby na území správních obvodů správ, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy.“ Celý text tohoto ustanovení tedy nově zní: „t) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy; jsou-li tyto pozemky a stavby na území správních obvodů správ, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy.“

Touto jednoduchou úpravou se na pozemky na území CHKO, které jsou jinak v režimu ODOS, také plně vztahují kompetence příslušné Správy CHKO jako orgánu ochrany přírody a nemusí se touto problematikou zabývat ministerstvo. Zvlášť důležité bylo přijmout tuto úpravu právě v případě zrušeného Vojenského újezdu Brdy, kde se předpokládalo vyhlášení CHKO – a následně se tak také stalo.

Přiznávám, že nerozumím tomu, proč v případě vydání povolení ke značení turistických cest by mělo být nutné, aby je vydalo MŽP, když tak může standardně učinit Správa CHKO. Třeba mi něco uniklo…

Jde ovšem o řádné správní řízení, k němuž se mají vyjádřit všechny dotčené orgány a instituce, obce a třeba i občanské iniciativy, které se k němu přihlásily. Je při něm nezbytné dodržet všechny zákonné lhůty a další náležitosti. Turisté ale mohli podle Bohumila Fišera, vedoucího správy CHKO Brdy, podat svoji žádost dříve než před Velikonocemi. "Ty lhůty by byly stejné, i kdybychom rozhodovali my jako správa CHKO," vyjádřil se minulý týden Fišer.JUDr. Pavel Čámský a redakce ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Pavel Vloženo: 2016-04-11 19:12:10 IP: 78.45.156.***
Venku začalo teplo, Brdy brázdí o víkendech stovky turistů, cyklistů a docela bloudí, protože Brdy nemají moc výzmnamných orientačních bodů. Docela často potkávám hlavně v centrální části skupinky, které neví kde jsou a kam jít, lesní cesty v turistických mapách zaznamenány nejsou. Přitom je to taková s prominutím blbina, proč by se muselo o namalování pár značek na stromy rozhodovat na MŽP, to ni hlava nebere. Stejně se žádnej ouřada na místo podívat nepůjde. Ta byrokracie nás tady jednou zahubí.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka