www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz | www.brdy-respublica.estranky.cz

Jindřich Vařeka: Penroseho zákon

2017-02-27 19:53:46 | Ing. Jindřich Vařeka ©

Rozhodnutí o tom, která ze dvou destinačních společností v Brdech bude ta pravá, stále ještě nepadlo. Středočeský kraj to nebude mít jednoduché. Krajina faktů je zahalena v mlze dezinformací husté jako mléko. V takovém prostředí jsou kontury reality rozmazané a pokřivené tak, že vidět pravý stav věcí mohou jenom Ti, kteří se nacházejí hodně blízko. Všichni ostatní si o realitě dělají obrázek jenom z informací, které dostávají. Absurdní popis situace? Možná, ale také až bolestivě pravdivý.

Foto

Brdy. Skalisko Florián, vrcholová partie.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Město Příbram, resp. jeho vedení se ve vztahu k Brdům chová naprosto konzistentně od prvních dnů po svém nástupu, tj. od listopadu 2014. Mezi naše první kroky už tehdy patřilo uspořádání série konferencí za účasti odborníků a ministrů na téma rozvoje Brd. Od roku 2015 se pravidelně věnujeme osvětě stran záležitostí v Brdech v městském zpravodaji Kahan. Kromě toho každý měsíc věnujeme prostor v tomto měsíčníku tipům na výlety do Brd. Prostor k vyjádření zde dostávají Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Vojenské lesy a statky (VLS) a vůbec všichni, kteří mají k tématu co říci. Město Příbram zavedlo autobusové linky k okraji Brd. Do investičních plánů se dostaly i cyklotrasy spojující Příbram s úpatím Brd. S Ředitelstvím silnic a dálnic se podařilo dokonce vyjednat přemostění budoucího obchvatu města trasou pro pěší a cyklisty. Spolu se Středočeským krajem jsme se účastnili veletrhů cestovního ruchu, kde jsme nezištně propagovali nejen samotné Brdy, ale i další obce a soukromé subjekty regionu. Město je důstojným partnerem již zmíněné AOPK a VLS. Problémy řešíme bez průtahů. Ukázkou je dohoda s VLS o šetrném přístupu k běžkařským tratím v CHKO Brdy. Nácviky zásahů hasičských jednotek, záchranářů a dalších složek IZS v Brdech si také bez příbramských jednotek nelze představit.

Tak bych mohl pokračovat, ale byla by to nuda. Zajímá skutečně někoho konzistentní, dlouhodobá a plánovitá práce? S úžasem pozoruji, že nepříliš. Přesto nevěřím, že by politika, nedoložené řeči a nehmatatelné výsledky mohly být skutečnou konkurencí úsilí měst Příbrami, Dobříše a dalších obcí, které se postupně přidávají. Je zajímavé sledovat, že s přistoupením do destinační společnosti Brdy nemají problém severněji položené obce, tedy místa politikařením nezasažená.

Tím se dostávám k předposlednímu důležitému bodu. Brdská vrchovina je jen jedna a nelze ji dělit. Stejně jako nerozdělujeme násobně větší Šumavu nebo jiná pohoří. Dle mého názoru je třeba se na věc dívat z vyšší perspektivy a vidět možnosti rozvoje například cykloturistiky v širším pohledu než je pouze CHKO. Zatímco Brdská vrchovina se rozkládá na 827 km2 (od Plzeňského kraje k Praze), vlastní CHKO má rozlohu ani ne poloviční, tj. 345 km2. Velká část cyklotras se také nachází vně CHKO. Příbram v tuto chvíli zpracovává generel cyklotras a cyklostezek včetně jejich možného propojení v rámci celé Brdské vrchoviny. Je to nimravá a náročná práce. Každá trasa je zanášena do podrobné elektronické mapy vysokého rozlišení jako samostatná vrstva, se kterou je možno dále pracovat. Dokončení celého díla očekáváme v řádu několika dní. Toto podrobné a profesionální zpracování může sloužit například jako kvalitní podklad k tisku vzájemně propojených cyklistických a běžkařských tratí všem obcím Brdské vrchoviny. Jedná se o naprosto ojedinělý dokument, který bude nutno trvale aktualizovat podle toho, jak se situace bude vyvíjet.

Nuže, nyní k tomu poslednímu avšak nejdůležitějšímu bodu. Je pravdou, že řada obcí (především těch z okolí CHKO) se obává hegemonie Příbrami a klade si za podmínku rovného hlasování ve smyslu jedna obec - jeden hlas. Možná, že není úplně šťastný současný návrh, ve kterém teoreticky vzato Příbram spolu s Dobříší a několika málo dalšími obcemi nebo např. s VLS mohou přehlasovat všechny ostatní. O nic šťastnější, neřku-li spravedlivější však není ani varianta, ve které dvě obce se stovkou obyvatel mohou přehlasovat Příbram zastupující 33.000 obyvatel.

S trochou dobré vůle má tato situace řešení. Jedná se o matematické řešení založené na Penroseho odmocninovém zákonu, které bylo diskutováno při tvorbě pravidel hlasování v rámci EU, kde se z hlediska principu řešil ve své době stejný problém jako v brdských hvozdech. Pokud něco chceme nazývati elegantním, musí to být jednoduché. Princip pravidla hlasování podle Penroseho matematického modelu spočívá v tom, že váha hlasu dané obce je dána druhou odmocninou z počtu jejích obyvatel. Pro názornost přikládám tabulku, která nepotřebuje komentáře delšího než jedna věta. Nejvíce se na váze hlasu ubírá velkým a nejvíce se přidává těm malým.

Za sebe si umím dobře představit fungování destinační společnosti Brdy právě na tomto kompromisním principu.

Závěr: Ať už se vedení Středočeského kraje rozhodne pro jakoukoli variantu, město Příbram ve svém úsilí stran udržitelného, citlivého a především řízeného rozvoje turismu v Brdech nepoleví, neboť teprve čas ukáže, o jak důležitou záležitost se jedná. Za sebe také velmi vítám variantu aktivní účasti Středočeského kraje, coby například dalšího zakládajícího člena budoucí otevřené destinační společnosti.

V tuto chvíli je na místě také připomenout, že bez finanční zainteresovanosti zúčastněných obcí zůstanou všechny plány stran rozumného ovlivňování turistiky v Brdech tak jako tak jen zbožným přáním.

Naproti tomu bohužel, jediné řešení, které za sebe odmítám, je svěřit rozvoj tak obrovského a citlivého území do rukou finančně nezabezpečené soukromé společnosti, která byla založena za zcela jiným účelem, destinačním managementem se nikdy nezabývala a ničím hmatatelným v oblasti podpory a rozvoje turismu v Brdech se nemůže pochlubit.

Souhlasit s tím, aby společnost, která a priori vylučuje členství kohokoli jiného krom sebe sama, získala exkluzivitu destinačního managementu Brd, znamenalo by potvrdit anomálii v České republice nevídanou.

Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami


Tabulka 01 - aplikace Penroseho odmocninového zákona obecněTabulka 02 - příklady aplikace Penroseho odmocninového zákona v případě Destinační společnosti Brdy (DSB)Ing. Jindřich Vařeka ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Ekonom Vloženo: 2017-03-02 00:24:20 IP: 109.72.12.***
Doplnění: Zastupitelstvo Středočeského kraje o poskytnutí dotace rozhodlo usnesením č. 115-23/2016/ZK 28.6.2016.
Autor:Ekonom Vloženo: 2017-03-01 23:52:42 IP: 109.72.12.***
Ještě jen tak pro zajímavost, ze Zápisu z 1.6.2016 schůze správní rady Ekologického centra Orlov: "Schválení rozšíření statutu o další činnosti, kterými jsou: a.) Činnost destinační agentury s provozováním destinačního managementu..." Není tedy pravda, jak bylo původně avizováno že vznikla dříve. Samotné Ekologické centrum bylo zapsáno do rejstříku obecně prospěšných společností 15.10.2010. Podle Výročních zpráv obecně prospěšné společnosti Ekologické centrum Orlov o.p.s. získalo v období od října 2010 do 31.12.2015 DARY v celkové hodnotě cca 27.600.000,- Kč a DOTACE (převážně Středočeský kraj) v celkové hodnotě cca 4.350.000 + 10.000.000,- s termínem ZAHÁJENÍ realizace projektu 1.6.2016, přičemž smlouva jako taková byla podepsána o dva měsíce později 9.8.2016!
Autor:MiryM Vloženo: 2017-02-28 18:35:59 IP: 109.72.12.***
Do soukromých rukou nebo soukromé společnosti nikdy nic nedávat ani svěřovat, jedině obce jsou zárukou.
Autor:Karel Příbramák Vloženo: 2017-02-28 15:49:52 IP: 176.98.110.***
A nemluvilo se taky o postavení rozhledny přímo v Příbrami na Březových Horách? U toho dolu, tuším Prokop? Tak jako tak, Příbram určitě využije svého potenciálu. A když jiné obce nechtějí její spolupráci, holt si podporu turismu bude dělat sama. Už dřív se taky mluvilo o napojení Příbrami na cyklostezku do Brd. Z lesoparku Litavka. Taky dobrý! Ovšem, kdo ty cyklostezky vybuduje v Brdech, to jsem tedy zvědav. Něco jinýho je cyklotrasy vymyslet a něco jinýho je zaplatit je. nahoře v tabulce se píše, že destinační společnost Brdy už vlastně má skoro milion! A to bez jakékoliv podpory od kraje a o ministerstev. A za milion by se už dalo něco udělat. Kolik do Brd může teď z fleku vložit destinačka Ekologického centra Orlov? Víte to někdo? Nemohla bys se redakce tohoto servru Ekocentra optat?
Autor:Milacek Vloženo: 2017-02-28 15:09:07 IP: 176.98.110.***
Prosím Vás, nekažte panu Melicharovi jeho úsilí získat ze státního co nejvíce peněz s cílem co nejméně je investovat do Brd. Ať to dopadne jakkoliv, už za rok se uvidí, co se v této věci podařilo, resp. nepodařilo udělat. Obce, které táhnou s panem Melicharem slyší jenom na to, že "za málo peněz hodně muziky". Navíc podlehli pomluvám, že Příbram!!! chce Brdy zastavět. No nevím... Pokud vím, Příbram mluvila o tom, že by bylo pěkné nechat vystavět rozhlednu na Třemošné. Proč ne? Pokud s tím bude souhlasit CHKO, Vojenské lesy a obec, pod kterou to katasrálně spadá, bylo by to turisticky zajímavé. O tom, co chce Ekocentrum v Brdech udělat, zatím nikde nebylo ani slůvko. Jen pan Král tam chce mít 500 km cyklostezek... Nechápu, kde to číslo vzal. Tipuju si tam maximálně 250..., tak fakt nevím. Tak uvidíme, co se komu podaří.
Autor:Ekonom Vloženo: 2017-02-28 15:04:57 IP: 109.72.12.***
duchodce: To už je na kontrolu z Ministerstva financí.
Autor:Zdeněk Šlehofer st. Vloženo: 2017-02-28 15:01:09 IP: 176.98.110.***
Jak jednoduché,jasné a stručné.Snažím se sledovat situaci kolem Brd trvale a vím,že od nástupu do funkce starosty,pan Vařeka souvisle pracuje na smysluplném zapojení přilehlých obcí a snaží se dát věci řád. Tady by byly na místě dotace a finanční účast dotčených. Jsem značkařem KČT a vím,jak složité a komplikované je plánování tras.Pokud by rozhodování bylo pod jedním vedením,předpokládám,že by vše bylo jednodušší. Jsem na pochybách,zda výstava motýlů pomůže orientaci v oblast Brdy.
Autor:duchodce Vloženo: 2017-02-28 14:18:47 IP: 176.98.110.***
Chtěl bych jen upozornit starosty, kteří své obce zapojí do Melicharovo Ekocentra Orlov na TO ABY SE PODÍVALI DO oBCHODNÍHO REJSTŘÍKU na sbírku listin, kde ekocentrum má dokládat účetní uzávěrky. V roce 2014 např vykazuje výsledek hospodaření - 327.512,44 Kč, osobní náklady (mzdy?) 874.803,- Kč a služby ve výši 1.022.828,20 Kč. dotace 1.600.000,-Kč. Dotace používají v rozporu se zákonem na osobní náklady a služby (nájmy Melicharovi). Na dotace dostalo Ekologické centrum od roku 2012 do r.2015 5.225.329,-|Kč na darech 12.449.425,-Kč. I když ze zákona mají v případě čerpání dotacíúčetní uzávěrku schvalovat auditem, toto není prováděno. Předkládají pouze výroční zprávu a výkaz zisků a ztrát, kde si údaje odporují. Vážení starostové, dejte se do spolku s Ekocentrem a uvědomte si, že v případě že Ekocentrum bude muset vrátit dotace, budete se na tom podílet. Jsou už tak sebevědomí, že ve výročních zprávách otevřeně píší, že dotace byly využity na osobn náklady. C o napojení vedení STAN na Zlínského podnikatele Michala Redla, který s Radovanem Krejčířem tuneloval Českou spořitelnu a který unikl odsouzení pro psychiatrické problémy? Radí také STAN ekocentrum Orlov ohledně dotací_?
Autor:F. Pokorný Vloženo: 2017-02-28 13:55:20 IP: 176.98.120.***
Romane, vždycky někdo někoho může přehlasovat. Takhle není dobré donekonečna zpochybňovat. Penroseho přepočet je dobrá kompromisní varianta. Je to dobrá startovací základna pro vytvoření takového subjektu, který zkrátka bude fungovat. Jsem přesvědčen, že užití Penroseho zákona je velmi dobré řešení, na kterém by se mohly shodnout všechny zainteresované obce. A to je podle mne základ, ze kterého je možné se odrazit. Obce by si to měly rozvážit, málé obce na tom evidentně vydělají, rozhodně neprodělají.
Autor:Ekonom Vloženo: 2017-02-28 13:28:56 IP: 109.72.12.***
Na tom všem vidím jedno pozitivum, a to je že Ekologické centrum Orlov v průběhu února 2017 konečně doplnilo některé chybějící dokumenty na Veřejném rejstříku a Sbírce listin. Určitě stojí za pročtení...
Autor:Roman Vloženo: 2017-02-28 09:18:49 IP: 77.48.26.***
Penroseho zákon v Brdech.Sice o něco lepší,ale pokud se domluví Příbram s Dobříší,jsou ostatní stejně mimo.
Autor:Jinečák Vloženo: 2017-02-28 07:56:30 IP: 95.125.59.***
Původní stanovy Destinační společnosti Brdy byly až příliš tvrdé, pro malé obce dost nevýhodné. Přepočet podle Penroseho se mi jeví jako velmi vhodná kompromisní varianta. Myslím, že by obce, které měly k původním stanovám oprávněné námitky, by měly tuto novou kompromisní, velmi jednoduchou a elegantní variantu uvážit a svůj přístup k Destinační společnosti Brdy přehodnotit. Čím dál tím víc vychází najevo, že vydat se cestou Ekologického centra Orlov zavání balamucením a ekonomickým podvodem.
Autor:Josef K Vloženo: 2017-02-28 07:19:48 IP: 109.72.0.***
Děkuji za vysvětlení co je Penroseho zákon i když nejsem žádný znalec, jeho uplatnění na rozdělení hlasů obcí v případné destinační agentuře, mi přijde jako velmi rozumný a spravedlivý systém. Jak se tak dívám, názory lidí v diskusi jsou až nečekaně jednotné. Držim pěsti ať se krásné Brdy nedostanou do spárů šmelinářů a mamonářů. Děkuji za úsilí které hrstka statečných vyvíjí pro smysluplný a udržitelný budoucí rozvoj Brd.
Autor:Karel Vild Vloženo: 2017-02-27 23:34:50 IP: 109.72.12.***
Tak to je slušnej masakr. Lidská blbost a chamtivost nezná mezí. Byl jednou jeden král a ten na co šáhnul tak to pěkně po...l. Oni si fakt myslej ,že jsme pitomí nebo co? To jim snad nemůže projít . Okatější je snad už jen Babočka paví oko. Ať už to někdo rozloupne a klepne je přes prsty špekulanty. Jedněch se člověk zbaví a další číhaji v Orlově.
Autor:Marie Vloženo: 2017-02-27 23:03:24 IP: 37.188.159.***
Ve Strašicích někomu straší ve věži. Snad to nebude nakažlivé. Nechť rozum zvírězí. Aspoň v tomto případě.
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-02-27 23:01:14 IP: 109.72.12.***
Stefan Zweig: Historie vždy vyjeví, co okamžik skryje....
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-02-27 22:59:24 IP: 105.80.120.***
Z Ekologického centra v Orlově se teď, najednou z ničehož nic, stalo jakési centrum STANařů. Oni ti skuteční středočeští STANaři, až zjistí, co jsou pánové Melichar a Král zač, tak z toho velmi rychle vycouvají. To by se jim mohlo setsakra vymstít. Jen aby už nebylo pozdě.
Autor:Info Vloženo: 2017-02-27 22:38:11 IP: 105.85.125.***
Ukázkou podlehnutí dezinformační kampani je vybzikané zastupitelstvo Strašic, které rozhodlo dokonce o členství Strašic v Ekologickém Centru. Blbost na n-tou. Anebo možná že není. Pokud si převezmou i podíl na dluzích vůči panu Melicharovi, třeba se s nimi rodinný podnik šábne. Každopádně Strašice se staly členy Ekologického centra. Že by měli stanovy? Že by pan Melichar začal krájet svoji firmu? Kolik stál Strašické podíl na lišajích? Nebo snad žádný podíl nemají ačkoli jsou členové? A hlasovat snad jistě mohou, např. o prodeji lišajů do Indie.. Moooc hezký zmotanec, Strašice - gratulace.
Autor:Neznámý Vloženo: 2017-02-27 22:34:08 IP: 96.95.61.***
A pročpak, že to vyletěl Král z Ekocentra jako meruna? Že by mu opravdu došlo, že byl v tak těžkém střetu zájmů, až se z toho… Prý se chce teď věnovat přínosným věcem pro město. Tak tomu říkám pořádná změna i s piruetou. Král už nebude škodit? A co teda bude dělat? On umí něco jiného? Celá věc je prostá: MELICHARŮV BÍLÝ KŮŇ SE PROSTĚ NEUDRŽEL NA ŠACHOVNICI.
Autor:Ekonom Vloženo: 2017-02-27 22:30:47 IP: 110.80.110.***
Kraj zaplatil Ekocentru Dům přírody, který se proměnil v hlavní stan STANu. Tam si zvou starosty všech obcí okolo a přednášejí jim báchorky o milionových evropských dotacích a o tom, co všechno pro turisty dělají. Vlastně je to docela slušný dezinformační výkon. Takže, nenaletěli jenom někteří starostové. A Kraj jim pošle 8 milionů na rok provozu. Nebo už poslal? Zdá se, že financování další kampaně se panu Melicharovi přes Ekologické centrum Orlov opět vrátilo i s úroky.
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-02-27 22:11:12 IP: 109.72.12.***
Ještě bych dodala, že Smlouva byla podepsána 9.8.2016 (před krajskými volbami) panem Markem Semerádem za Středočeský kraj a panem Vladimírem Králem za Ekologické centrum Orlov. Ani jeden z nich už na svých postech ale nejsou.
Autor:Martina Vloženo: 2017-02-27 22:05:53 IP: 176.62.232.***
Dva miliony na lišejníky a osm na platy a pronájem vlastního baráku? No to je masakr ! Kolik chtěji za opečování Brd?
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-02-27 22:02:11 IP: 109.72.12.***
Pro ilustraci cituji z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje " Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou výhradně použity na investiční způsobilé výdaje (tj. výdaje na nákup vybavení Domu Natury, pořízení expozic a dalších hodnot majících povahu hmotného nebo nehmotného investičního majetku) do výše 2 000 000,- Kč a neinvestiční způsobilé výdaje (tj. výdaje na krytí personálních nákladů, autorských poplatků a odměn, nákladů na poradenství, nákladů na spotřebované vstupy včetně energií, nájemného, nákladů na úhradu ceny služeb spojených s nájmem, přípravou a realizací expozic apod.) do výše 8 000 000,- Kč."! A vo tom to je...
Autor:Tonda z Brd Vloženo: 2017-02-27 22:01:54 IP: 180.95.120.***
Ředitel Ekologického centra Orlov Vladimír Král svůj vyhazov odůvodnil opravdu "nápaditě". Prý povyšuje zájem města Příbram nad svůj osobní a chce zamezit možnému střetu zájmů při výkonu mandátu člena Zastupitelstva města Příbram. Ubožejší zdůvodnění, zvláště v jeho případě, jsem už dlouho neslyšel.
Autor:Fabian Vloženo: 2017-02-27 21:59:51 IP: 37.188.148.***
MeliCharita :) hahahhahhahahahahahhhaha
Autor:Karel Vloženo: 2017-02-27 21:53:36 IP: 37.188.148.***
Spousta pohádek začíná: Byl jednou jeden Král :) :)
Autor:Petr Walczysko Vloženo: 2017-02-27 21:51:25 IP: 176.98.110.***
Musí zvítězit zdravý rozum, proto podporuji řešení navrhované panem starostou Příbrami.
Autor:leopold Vloženo: 2017-02-27 21:45:45 IP: 37.188.224.***
Já teda nevim, co všichni máte. Něčim se přece živit musí. A proč ne třeba Brdama. Jste všichni nepřející. Proč je vam divné že by soukromník nezištně vložil svoje peníze do Brd, pro svuj dobrý pocit a pro blaho národa? Jen tak?
Autor:Karel Vild Vloženo: 2017-02-27 21:31:27 IP: 109.72.12.***
Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. To bychom měli býti na pozoru a nechat si prolustrovat soukromou firmu, která chce hospodařit se státním majetkem. Kdopak asi zalobuje pro soukromníčka?
Autor:Cyklista Vloženo: 2017-02-27 21:30:22 IP: 96.110.31.***
Brdská vrchovina je jenom jedna. Hřebeny končí někde u Plešivce. Střední Brdy? Návaznost prakticky žádná. Hrát si jenom na CHKO Brdy? Bez návazností? Nesmysl. Trasy musí být kompletní po celém území Brdské vrchoviny!!!
Autor:Martina Vloženo: 2017-02-27 21:30:08 IP: 176.62.232.***
Ekocentrum Orlov - charitativní organizace štědře napumpovaná miliony z dotací z kraje. A co udělá s Brdy, až na Kraji prozřou a zavřou dotační tunel???
Autor:Alis Vloženo: 2017-02-27 21:29:11 IP: 176.62.232.***
Přístup nového vedení radnice ihned po jejich nástupu v r. 2014 se mi velmi zamlouval. Je za nimi vidět kus práce. Vznik destinační agentury za účasti starostů dotčených obcí a ostatních organizací byl výborný nápad. V Brdech čeká velmi mnoho práce a nejen lišejníky a motýli. Navíc nevím proč majetek státu by měla mít v gesci soukromá firma. To je tedy nápad!
Autor:Vladimír Vloženo: 2017-02-27 21:19:49 IP: 95.105.110.***
Pane Tichý, moc pěkné články a ty záběry z bazénu! Člověk přece jen zapomíná. Je to už 10 let. To si asi někteří podbrdští starostové budou drbat hlavu a lomit rukama, že ekocentru v Orlově naletěli. Za to je voliči zrovna oslavovat nebudou!
Autor:F. Tichý Vloženo: 2017-02-27 20:53:57 IP: 95.120.59.***
Chcete si udělat obrázek o Tomáši Melicharovi, majiteli Ekologického centra v Orlově? Není nic snazšího. Zkrátka se podívejte na dva články z let 2006 - 2007. První je na ihned.cz od Vojtěcha Blažka: archiv.ihned.cz/c1-23041555-kauza-pribram-mohlo-se-vysetrit-vic Druhý je od respektované novinářky Sabiny Slonkové: zpravy.aktualne.cz/domaci/namestek-kalouska-ma-skraloup-bazen/r~i:article:345300/ Myslím, že tyto dva články hovoří jasnou řečí k těm, co o tom dohromady nic nevědí. Co k tomu dodat?
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-02-27 20:33:47 IP: 105.80.120.***
Tak nevím, jestli to všichni už víte, ale Mgr. Vladimír Král byl ze svého postu ředitele Ekologického centra v Orlově minulý týden, a to ke dni 28.2.2017 se své funkce odvolán. Nedivím se. Jenom samé plané řeči, a skutek utek. V Brdech se za jeho "kralování" nestalo vůbec nic. Jen jsou od jeho nástupu všichni rozhádaní. Tak se jim to tam v tom jejich ekologickém centru tak nějak hroutí. Ani se tomu nedivím.
Autor:Tonda Abrahám Vloženo: 2017-02-27 20:13:51 IP: 105.85.110.***
Pěkně a srozumitelně napsaný článek. Je vidět, že se chce Příbram dohodnout i s malými obcemi. Penroseův přepočet hlasů je zajímavá, opravdu elegantní varianta. Například Příbram tím přichází o 149 hlasů, zatímco malé obce si podstatně polepší. To už by šlo. A ještě poznámka. Ekologickému centru Orlov, nebo-li soukromému podniku pana Melichara, nevěřím, to ani náhodou.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka