www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Jedová hora a pozvánka na naučnou stezku okolím Komárova

2017-06-07 08:59:29 | Karel Urban ©

Jedová hora (uvádí se také Dědova hora) se nachází poblíž obce Neřežín nad Záskalskou vodní nádrží. V 18. a 19. století se zde těžila železná ruda, zejména pro potřeby místních železáren. První zmínky o těžbě železné rudy lze datovat do 13. století, počátkem 20. století zde byla těžba definitivně ukončena.

Foto

Zrekonstruovanou hlavní těžební šachtu Barboru najdete asi 100 m jižně pod vrcholem Jedové hory (537 m). Vede k ní naučná stezka Okolím Komárova.
(Foto a text Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Jako vedlejší produkt se také těžila rumělka (cinabaryt). Jedové hora se nacházela v bývalém vojenském újezdu Brdy, dnes v chráněné krajinné oblasti Brdy.

Lokalita byla v podstatě zdevastována, hlavní jáma Barbora byla zarostlá letitými smrky a náletovou dřevinou, zajištěna pouze ne příliš pevným drátěným oplocením. Okolní haldy byly povětšinou zarostlé, stejně tak staré pinky v okolí. V roce 2012 byl Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy osloven firmou ARCADIS Praha ve smyslu sanace staré důlní zátěže.

Původní návrh na zasypání jámy byl zamítnut (nutno říci, že se jedná o klasické a legální sanace důlních děl). Újezdní úřad navrhl jiné řešení a to zajištění důlního díla pomocí rekonstrukce jámy a přilehlých děl tak, aby důlní dílo bylo s ohledem na zrušení vojenského újezdu bezpečné, na druhé straně aby byla zachována jeho bezesporu velká historická hodnota.Na základě tohoto požadavku vypracoval Ing. Martin Šefrna z firmy ARCADIS projektovou dokumentaci, která byla rozdělena zhruba na tři části. Především se jednalo o zajištění ústí jámy Barbora. Za druhé byl navrženo zajištění propadu hloubení Josef a v místě propadu zřízení vstupního portálu. A za třetí zajištění (zásyp, upozornění) okolních pinek či propadů. To bylo vzhledem k tomu, že řadu propadů obydleli jezevci lesní, navrženo velmi citlivě.

Jednání začala v roce 2012 a trvala až do léta 2015. V tomto procesu byla schválena projektová dokumentace za součinnosti občanského sdružení Přátelé Komárova, protože jáma Barbora se měla stát součástí naučné stezky Okolím Komárova a újezdní úřad považoval za samozřejmé, aby se k projektu vyjádřili místní autority či místní odborná veřejnost.

V tomto procesu bylo také důležité zajistit finanční prostředky, které nakonec poskytlo v rámci zajištění starých důlních děl Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie. Důležitý byl přístup státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, protože bez jeho podpory jako vlastníka dotčených pozemků nebylo možné projekt realizovat. Poslední slovo měl Báňský úřad, protože se jednalo o práce hornickou činností.

V létě 2015 konečně začaly práce dle projektové dokumentace. Po počátečních trablech, např. odcizení masivních fošen na zapažení jámy nebo nutného výřezu stromů rostoucích přímo z jámy, byla rekonstrukce jámy a dalších prací v srpnu 2015 úspěšně dokončena. Práce ve velmi dobré kvalitě provedla firma STRIX Chomutov.

Na podzim 2015 zorganizovalo občanské sdružení Přátelé Komárova velmi povedené slavnostní otevření Jedové hory. Lokalita má potenciál i do budoucna, kdy je pravděpodobně možné zprůchodnit hloubení Josef k ústí jámy Barbory a dát tím naučné stezce další atraktivní rozměr.

To už ale bude nová kapitola této bezesporu zajímavé a světově známé lokality.

Karel Urban,
Správa CHKO Brdy


Propad hloubení Josef, stav 2012.
(Foto Karel Urban)
Jáma Barbora, stav 2012.
(Foto Karel Urban)
Průběh rekonstrukce jámy Barbora.
(Foto archiv občanského sdružení Přátelé Komárova)
Vstupní portál hloubení Josef - konečný stav
(Foto archiv občanského sdružení Přátelé Komárova)
Jáma Barbora po rekonstrukci.
(Foto archiv občanského sdružení Přátelé Komárova)
Ze slavnostního otevření.
(Foto archiv občanského sdružení Přátelé Komárova)Karel Urban ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka