www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz | www.brdy-respublica.estranky.cz

Houpák - vynikající rozhled a řada vojenských objektů

2018-01-15 08:10:09 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Jeden z nejzajímavějších brdských vrcholů Houpák (794 m) najdeme nedaleko nejvyšší hory Brd Toku (865 m), a to asi 2,5 km severně od něj. Z lokality Dlouhý kámen (vrcholová pasáž lesní cesty Alianka) je to po pěkné lesní cestě, zvané Travnatá, jen asi 1 km.

Foto

Pohled na pěchotní srub Benešák.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Vrchol Houpáku a jeho okolí, údolí Mourového potoka a protisvah Dlouhého vrchu (775 m) dohromady tvořily za dob vojenského újezdu takzvanou Cílovou plochu Jordán, tedy lidově "dopadovku", vojenskou střelnici. Cílová plocha ovšem dostala název podle nedaleké brdské osmistovky Jordán (826 m). Nejprve odlesnění a poté soustavné využívání okolí Houpáku vojskem změnilo tuto oblast k nepoznání a, světe div se, také postupně na unikátní ekosystém.

Kvetoucí vřesoviště, které zbarví svahy Houpáku do temně fialové barvy, podzimní břízky zase dodají paletu žluté, řada travin, kapradin, mechů a lišejníků odstíny zelené. Příroda nás zde opravdu barevně oslní, a to po většinu roku.

Díky své poloze, vysunuté od Toku k severu, nám Houpák poskytne jeden z nejúchvatnějších širokoúhlých rozhledů v Brdech. Za dobrých klimatických podmínek uvidíme Krušné hory, České středohoří, Lužické hory, Krkonoše, blíže pak Křivoklátské lesy, Hřebeny a ještě blíže řadu brdských vrcholů. Na Houpáku můžeme posedět, dlouho se dívat a pořád budete mít co objevovat, zvláště vezmeme-li si s sebou dalekohled.

Na vrcholu Houpáku, na jeho svazích, a také v protisvahu k Dlouhému vrchu objevíme řadu starých a pochopitelně již neužívaných vojenských objektů, bunkrů, v různém technickém stavu. Některé z nich již mizí v porostu. Po založení brdské střelnice roku 1926 se zde průběžně testovaly prvky československého opevnění, později tady stavěla okupační německá armáda, která brdskou střelnici využívala jako "Truppenübungsplatz Kammwald", některé objekty byly vybudovány po II. světové válce. Jedním z nejzajímavějších, takzvaných pěchotních srubů, je fotogenický "Benešák" (postaven 1936), u kterého byla natáčena jedna ze scén filmu Obecná škola.

Na Houpák nejspíš vyrazíme ze Zaječova, respektive z Dolní Kvaně. Asi 3 km vystoupáme po zelené na rozcestí zvané K letišti. Odtud je to po modré k vrcholu ještě asi 2 km. Vydat se můžeme také po lesní cestě Alianka, ze které můžeme k Houpáku odbočit. Pokud k vrcholu dorazíme za dobrého počasí, určitě nebudeme litovat, rozhodně to stojí zato.


Podzimní pohled na vrchol Houpáku z protisvahu Dlouhého vrchu.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Vrchol Houpáku, na kterém se nachází jeden ze vojenských srubů. Jedná se o oblíbené místo, ze kterého je za dobrého počasí jeden z nejlepších rozhledů v Brdech.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Jedna ze starých pozorovatelen v protisvahu Houpáku (na severovýchodním svahu Dlouhého vrchu).
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2018-01-15 09:32:51 IP: 193.179.186.***
Dnes si jen těžko můžeme představit odlesnění v řádu stovek hektarů pro potřeby dělostřelců a letectva, jako k tomu došlo v oblasti Houpáku, Jordánu a Dlouhého vrchu. I přes tento dnešní terminologií řečeno brutální zásah do brdských hvozdů zde můžeme pozorovat několik překvapivých faktů. Vedle zmíněných sekundárních unikátních vřesovišť zde vznikl velmi cenný biotop, právem zařazený do I. a II. zon CHKO Brdy. Přítomnost vzrostlých bříz a dalších náletových dřevin v okolí dopadovky nám umožňuje vidět rozsah původní střelnice a zároveň je zde patrná pokročilá sukcese, stromům se tedy v tomto neúživném prostředí daří překvapivě velmi dobře. V SSV části dopadovky, těsně pod požárním pásem pramení Červený potok. Ukazuje se, že odlesnění a terénní zásahy těsně nad prameništěm Červeného potoka nijak nezasáhly jeden z nejznámějších brdských potoků. A nakonec když přejdeme na vedlejší dopadovou plochu Tok tak zjisíme oproti Jordánu v podstatě totální absenci březových porostů.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka