www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Florián - lesní zátiší v Dobřívě

2017-07-14 07:58:23 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Tak se na dobových pohlednicích popisovalo oblíbené romantické skalisko, tvořící nápadný závěr severovýchodního výběžku, vyrůstajícího z brdského vrcholu Převážení (607 m). Asi 15 - 20 metrů vysoká a takřka 700 m dlouhá hradba rozeklaných skal stoupá ke svému vrcholu v jižní části (566 m), kde přechází v povlovnější zalesněné svahy.

Foto

Brdy. Skalisko Florián, vrcholová plošina.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

S protější Vlčí (602 m) svírá soutěsku, kterou se prodírá Ledný potok. Ten přitéká ze Zadních Bahen (bývalé vojenské cvičiště) a ještě výše pramení nedaleko lesní cesty Vlásenka, i když v oblasti prameniště bývá jako pramen také označena jeho severní větev, poblíž horní části lesní cesty Josefka. V Ledném potoce se patrně dosud vyskytuje vzácná a chráněná malá rybka vranka obecná, která je bioindikátorem nejčistších toků.

Severní, nižší, závěrečná část hřebene Floriánu s porostem borovic poskytuje výhled na protější rozložité temeno Vlče a dolů na soutěsku s klikatícím se Ledným potokem. Z některých částí vrcholové pasáže spatříme také temeno Přírodního parku Trhoň s Bábovkou (609 m) a Konesovým vrchem (590 m). Prý sem chodíval i milovník Brd, český divadelní herec Jindřich Mošna (Pamětní síň Jindřicha Mošny, Dobřív).

Pokud chceme vystoupat na vrcholový hřeben Floriána, zvolíme si raději mírnější západní svah. Od lesní cesty zde můžeme vystoupat mýtinou. Východní svah je ostrý nebo strmý, povětšinou takřka neschůdný. Vezmeme si pevnou obuv a při pohybu členitým hřebenem budeme opatrní.

Na skálu Florián se vypravíme patrně z nedalekého Dobříva. Jihovýchodně k němu vede několik lesních cest. Jistější orientaci však poskytuje lesní cesta, která začíná na komunikaci Dobřív - Strašice (zde parkoviště) a vede podél Ledného potoka. Ta nás přivede pod nejatraktivnější a neznámější část skály. Tu odtud můžeme zprava obejít a dostat se na mírnější západní svah.


Brdy, Florián (dříve Florian). Pohlednice z 1. republiky.
(Foto archiv)
Brdy, Florián. Strmá severovýchodní část, pohled od Ledného potoka.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy, Ledný potok pod Floriánem, který je z tohoto pohledu vpravo.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy, Florián. Jedno ze skalisek na hřebeni.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy, Florián. Jižněji je skalisko povlovnější, často pokryté mechem.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy, Florián. Z některých částí hřebene se otevírá pohled na Přírodní park Trhoň s Bábovkou (609 m) a Konesovým vrchem (590 m).
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Brdy, Florián. Nejvyšší část hřebene (566 m) jižněji přechází v mýtinu a zalesněné svahy vrcholu Převážení (607 m).
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-07-14 21:13:52 IP: 89.102.190.***
Další hezký článek "ze druhé strany Brd", díky kterému dostávají čtenáři ucelené informace o CHKO Brdy. Doplnil bych informace o vrance obecné, která je skutečně obyvatelem Ledného potoka. Z toho důvodu byl Ledný potok prohlášen evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy Natura 2000 a od roku 2009 byla tato lokalita na základě smlouvy mezi vlastníkem a orgánem ochrany přírody chráněna. Dnes je samozřejmě nedílnou součástí CHKO Brdy.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka