www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Fajmanovy skály a Klenky, přírodní rezervace v Jižních Brdech

2018-07-10 09:08:10 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Rezervace zde byla v roce 1955 vyhlášena zejména k ochraně přirozených borů a jedlobučin na divokých buližníkových skalách a sutích. Dostala jméno po Janu Fajmanovi, spálenopoříčském purkmistrovi, jenž prý tuto část lesa vlastnil. Rezervaci najdete nedaleko podbrdské vesničky Chynín.

Foto

Brdy, Fajmanovy skály a Klenky, přírodní rezervace v Jižních Brdech.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Doma je tu větry ošlehaná a často pokroucená borovice lesní, doprovázená odolnou břízou bělokorou či jeřábem ptačím. Vyrůstají ze skal, pokrytými mechorosty, lišejníky či podrostem řídké borůvky a brusinky. Na nepřístupných místech hnízdí naše největší sova - výr velký. Najdeme zde buližníkový suk, mrazové sruby i kamenná moře.

Z pěkné vrcholové partie se mezi stromy rozhlédneme směrem k Železnému Újezdu (zde rozhledna), Novým Mitrovicím a dále ke Spálenopoříčsku. Jedná se o enklávu původní, neporušené a poměrně orientačně i fyzicky těžko přístupné brdské přírody.

Nejvýraznější skalisko je však poněkud níže a jižněji, někdy nazývané v užším slova smyslu jako Fajmanova skála. Mohutné, divoké a rozeklané skalisko na nás dozajista zapůsobí svoji nekompromisní tvrdou a odlehlou krásou.

Na výlet se asi vypravíme z Chynína, kde je také parkoviště. Budeme v podstatě sledovat značenou cyklotrasu č. 2168. Vystoupáme po rovné brdské silničce, která nahoře zahne vlevo a podél seníku nás dovede přímo k orientační tabuli na okraji přírodní rezervace.

Odtud můžeme vystoupat k vrcholové partii, nebo níže k Fajmanově skále. K té se jde po nevýrazné lesní cestě za seníkem. Nějaké orientační směrovky zde nejsou, avšak na orientační tabuli je kromě popisu a fotografií také mapa rezervace.

Bez pevné obuvi a dobré orientační podpory se na tento výlet raději nevydávejme. Kamenitý terén, svahy a srázy by vám to jinak brzy rozmluvily. Opatrný a zkušený cestovatel s pokorou v srdci však bude nadšen a oslněn původní, pravou brdskou přírodou.


Seník nedaleko rezervace Fajmanovy skály a Klenky s kameny.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Výše položená partie rezervace Fajmanovy skály a Klenky s kameny a pokroucenými borovicemi.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Z pěkné vrcholové partie se mezi stromy rozhlédneme směrem k Železnému Újezdu (zde rozhledna), Novým Mitrovicím a dále ke Spálenopoříčsku.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Fajmanova skála je položena níže. Mohutné, divoké a rozeklané skalisko na nás dozajista zapůsobí svoji nekompromisní tvrdou a odlehlou krásou.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Fajmanova skála. Doma je tu větry ošlehaná a často pokroucená borovice lesní, doprovázená odolnou břízou bělokorou či jeřábem ptačím.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka