www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Edici středočeských titulů rozšíří monografie o geologické historii území mezi Prahou a Plzní

2018-04-24 07:23:34 | Středočeský kraj, H. Frintová a N. Lenertová ©

Vedení kraje podpořilo vznik nové knihy s pracovním názvem Krajem Joachima Barranda. Záměrem publikace je rozšířit povědomí veřejnosti o geologické minulosti oblasti mezi Českým Brodem, Prahou, Berounem a Plzní a její propojení s historií a kulturou dané oblasti.

Foto

Brdy. Bílá skála.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Kniha má čtivou formou představit základní rysy geologického vývoje širší oblasti Středních Čech, vybrat a charakterizovat území, která by mohla být součástí připravovaného geoparku Barrandien, a propojit geologickou minulost s historií a kulturou vybrané oblasti.Středočeský kraj podporuje vymezení geoparku Barrandien a jeho zápis jako národního geoparku. Konečným cílem je však zápis tohoto geoparku pod UNESCO. Na rozdíl od dřívějších návrhů geoparku se bude pracovat ne s místy, ale s menšími oblastmi typu vápencový kaňon Berounky nebo Koněpruská oblast a teprve v rámci těchto území budou popsány jednotlivé odkryvy a paleontologické lokality. Tím bude soustředěno jinak málo přehledné množství dílčích lokalit do několika celků.

V publikaci bude kladen velký důraz i na nehmotné a kulturní dědictví. Do geoparku by měly být zahrnuty například hornické památky Příbrami, lesní jádro Křivoklátska a několik dalších celků. Výběr širších oblastí o ploše několika kilometrů čtverečních by tak například umožnil soustředit do jednoho mikroregionu Tetínské skály, jeskyně kolem Srbska i hrad Karlštejn a provázat tak přírodní bohatství s kulturním včetně archeologických nálezů.

„Cílem bude ojedinělá monografie o geologické historii území mezi Prahou a Plzní s vyznačením základních oblastí geodiverzity a jednotlivých lokalit jako základ poučené místní turistiky,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Nová publikace rozšíří edici již vydaných středočeských titulů „Křivoklátsko – příběh královského hvozdu“, „Střední Brdy – hory uprostřed Čech“, „Voda a krajina“ a v současné době připravované publikace „Žulové krajiny Středních Čech“ a „Podzemí Středních Čech“.Středočeský kraj, H. Frintová a N. Lenertová ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka