www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Divokou cestou horního toku Třítrubeckého potoka

2024-06-11 07:22:17 | Karel Urban ©

Střední Brdy jsou významnou pramennou oblastí s řadou kouzelných potoků, potůčků a říček, a proto není divu, že jsou součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Jednou z takových kouzelných říček je Třítrubecký potok, známý především svým dolním tokem od soutoku s Voložným potokem.

Foto

Divokou cestou horního toku Třítrubeckého potoka.
(Foto Karel Urban)

Potok pramení cca 300 m SZ od Jeřábeckého sedla a klikatí se vzrostlým porostem, převážně smrkovým, aby se ponořil do mladých, nepropustných podmáčených smrčin, které pokračují i pod Borskou cestou, kterou potok protíná. Hustý nepropustný porost pokračuje až pod lokalitu U Spáleného dubu, kde se okolní krajina dramaticky změnila, díky rozsáhlé těžbě způsobené kůrovcovou kalamitou, aby nakonec Třítrubák „přivítal“ Voložný potok a dále si spokojeně plul až k Padrťskému potoku, kde jeho krátká, ale krásná cesta končí.

Kdo má rád divoké procházky kolem přírodních potoků, tomu tuto cestu a nejenom podél Třítrubáku doporučuji. Procházka to není jednoduchá, takže je potřeba počítat s neustálými přírodními překážkami, nepropustnými porosty a mokřinami, ale stojí to za to. Cestu doporučuji v období bohatším na srážky, protože v suchých měsících horní část Třítrubáku trpí nedostatkem vody.

Jedinou kaňkou po cestě jsou všudypřítomná tábořiště včetně kuchyňského vybavení, které kazí celkový dojem z tohoto dobrodružství a které zde záměrně neprezentuji. Ale to je obecně bolest celých Brd. Ochrana přírody se dlouhodobě přesunula do administrativní roviny formou facebokových pouček, informací na panelech a prezentaci v „moderním Domu přírody“, kterému vévodí portrét Klementa Gottwalda, ale v plenéru nic nenasvědčuje tomu, že centrální Brdy jsou součástí chráněné krajinné oblasti.

Brdům zdar, Karel Urban


Soutok Třitrubeckého potoka (vpravo) s Voložným potokem.
(Foto Karel Urban)

Karel Urban ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka